lu.se

 

"I den nya boken Kvinnor och män i offentlighetens ljus har Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Mia-Marie Hammarlin, lektor i samma ämne, gjort [...]

2014-06-12

Einar Hansens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning tilldelas mediehistorikern Marie Cronqvist.

Einar Hansens styrelses motivering: Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria, tilldelas fondens svenska pris på 150 000 danska kronor för att hon genom sin [...]

2014-06-06

MEDIEHISTORISKA VÄNDNINGAR

I dagarna utkommer antologin Mediehistoriska vändningar. Boken är redigerad av Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink och Patrik Lundell, och innehåller bidrag från forskare formellt eller informellt [...]

Seminarium

Cold War media histories

2014-09-24 On   17:15 - 19:00

Seminarium

The black power mix tape 1967-1975

2014-10-01 On   17:30 - 19:00

Seminarium

1800-talets fotografier och celebriteter

2014-11-05 On   17:15 - 19:00