lu.se

 

2014-09-10

Återkopplingar

I den nypublicerade boken Återkopplingar presenteras 19 mediehistoriska texter som behandlar medieformer som skrivbord, papper, affischer, kassetter, fisheye­-linser, radio, telegraf, film, smarta [...]

2014-09-08

Kändisar tar över bilden av sig själva

– Kontrollen över kändisarnas exponering har flyttats. Tidigare har den skett i växelverkan med journalister. I dag står flera kändisar själva för kommunikationen, säger Michael Rübsamen, doktorand i [...]

2014-06-18

Manliga politiker får större utrymme i medier

"I den nya boken Kvinnor och män i offentlighetens ljus har Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Mia-Marie Hammarlin, lektor i samma ämne, gjort [...]

2014-06-12

Einar Hansens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning tilldelas mediehistorikern Marie Cronqvist.

Einar Hansens styrelses motivering: Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria, tilldelas fondens svenska pris på 150 000 danska kronor för att hon genom sin [...]

Seminarium

Cold War media histories

2014-09-24 On   17:15 - 19:00

Seminarium

The black power mix tape 1967-1975

2014-10-01 On   17:30 - 19:00

Seminarium

1800-talets fotografier och celebriteter

2014-11-05 On   17:15 - 19:00