Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället

2017-10-02

Med stigande ålder minskar resurserna, och risken för utfasning av användare ökar. För överskådlig tid kommer det därför att finnas ett betydande antal äldre som står utanför det digitala samhället eller bara sparsamt förmår använda tekniken.

Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på KOM, publicerar idag tillsammans med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik på Jönköpings universitet och Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö en artikel i DN-debatt.

Minst 400.000 äldre står i praktiken utanför det ­digitala samhället. Och problemet är inte övergående. Det innebär att det måste finnas välfungerande alternativa kanaler och tjänster även framgent. Myndighetskontakter måste enkelt kunna skötas per telefon, brev eller genom besök.

I forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” studerar Tobias Olsson, Ulli Samuelsson och Dino Viscovi svenskar mellan 65 och 85 år och deras användning – och icke-användning – av digital teknik i form av exempelvis datorer, smarttelefoner och surfplattor.

Deras forskningsresultat visar alltså att en så stor andel som ca 20% av äldre står utanför det digitala samhället.

Detta innebär naturligtvis inte att digitaliseringssträvandena ska hejdas. Men i fortsättningen är det angeläget att mycket tydligare inkludera medborgarna – de som ska ha nytta av digitaliseringen – i processen. Detta kan inte ske utan att kommande tekniska förändringar och planer på digitalisering informeras av konkreta användarstudier, något som är blygsamt närvarande i det arbete som pågår i dag.

Läs hela deras artikel i DN-debatt

Latest News

Book Launch!
2018-02-02
Excellent MSc Dissertations 2017 Media and Communication Studies, Lund University

Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter
2018-02-01
8 MARS 2018 | 10.00 – 16.00 | SOL HÖRSAL | HELGONABACKEN 12 | LUND

Charlie Järpvalls pappersarbete får ännu ett pris
2017-11-24
Charlie Järpvall, mediehistoria, har fått ytterligare ett pris för sin avhandling "Pappersarbete. ...

At overbevise øjet - om kraften, magten og afmagten i visuel retorik og argumentation
2017-11-21
Att en bild säger mer än tusen ord hör vi ofta. Men är det verkligen sant? Och vad säger bilderna i ...

"Mer allvar i amerikansk satir sedan Trump blev president"
2017-11-10
Joanna Doona, medieforskare på KOM, medverkar i SVT kulturnyheterna

More news