lunduniversity.lu.se

Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället

2017-10-02

Med stigande ålder minskar resurserna, och risken för utfasning av användare ökar. För överskådlig tid kommer det därför att finnas ett betydande antal äldre som står utanför det digitala samhället eller bara sparsamt förmår använda tekniken.

Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på KOM, publicerar idag tillsammans med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik på Jönköpings universitet och Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö en artikel i DN-debatt.

Minst 400.000 äldre står i praktiken utanför det ­digitala samhället. Och problemet är inte övergående. Det innebär att det måste finnas välfungerande alternativa kanaler och tjänster även framgent. Myndighetskontakter måste enkelt kunna skötas per telefon, brev eller genom besök.

I forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” studerar Tobias Olsson, Ulli Samuelsson och Dino Viscovi svenskar mellan 65 och 85 år och deras användning – och icke-användning – av digital teknik i form av exempelvis datorer, smarttelefoner och surfplattor.

Deras forskningsresultat visar alltså att en så stor andel som ca 20% av äldre står utanför det digitala samhället.

Detta innebär naturligtvis inte att digitaliseringssträvandena ska hejdas. Men i fortsättningen är det angeläget att mycket tydligare inkludera medborgarna – de som ska ha nytta av digitaliseringen – i processen. Detta kan inte ske utan att kommande tekniska förändringar och planer på digitalisering informeras av konkreta användarstudier, något som är blygsamt närvarande i det arbete som pågår i dag.

Läs hela deras artikel i DN-debatt

Latest News

Öppet Seminarium 28 augusti - Höj ribban kvinnor!
2018-08-08
Kommitten för åttonde mars-seminarier inbjuder till seminarium med Birgitta Ohlsson i Lux Aula

How the alt-right uses milk to promote white supremacy
2018-05-17
"You’ve been drinking the fascist, white supremacist, white neo-Nazi milk … To be a successful ...

Open Seminar
2018-05-16
Animals in Human Health: Social Science-Informed Perspectives on the Intersection of Humans and ...

Journalistutbildningen och HD-Sydsvenskan i unikt valsamarbete
2018-05-02
Under maj kommer journaliststudenter vid Lunds universitet att granska skånska lokalpolitiker i ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

More news