lunduniversity.lu.se

”Många studenter har stora problem att skriva”

2017-10-05

Sara Santesson

Sara Santesson

Sara Santesson, studierektor och universitetsadjunkt på KOM, och Gunlög Josefsson, professor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet, har i ett pilotprojekt undersökt skrivförmågan hos nybörjarstudenter på humanistiska och teologiska (HT) fakulteterna vid Lunds universitet. Bedömningen har utgått från kunskapskraven för svenska 3/svenska som andraspråk 3, som krävs för högskolebehörighet.

Resultatet av studien visar att svaret på frågan om studenterna kan skriva tycks vara: Ja, en del, men inte alla och, även om många tycks klara det bra, finns det tyvärr en grupp studenter med så stora brister att högskolan inte rimligtvis kan ta ansvar för att utveckla deras skrivande.

Att lära sig svenska om man har annat modersmål och att lära sig att skriva bra kan ta tid – detta måste respekteras. Politiker kan – i likhet med Hellmark Knutsson – önsketänka att problemet ska fixas till med en fortbildningskurs för lärarna. Visst behövs fortbildning, men utan en särskild satsning på stöd för studenter som behöver detta lämnar man en stor grupp studenter i sticket. Man kan faktiskt säga att man lurar in dessa studenter på en högskoleutbildning som de inte har förutsättningar att klara.

Högskolevärlden ska inte säga nej till breddad rekrytering och breddat deltagande. Tvärtom ska vi välkomna denna demokratiska ambition. Men vi måste också med kraft hävda att detta åtagande kräver nya friska medel, öronmärkta för syftet.

Den som behärskar språket kan också följa med i samhällsdebatten, ta vara på sina livsmöjligheter och hävda sina rättigheter.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet

Latest News

Öppet Seminarium 28 augusti - Höj ribban kvinnor!
2018-08-08
Kommitten för åttonde mars-seminarier inbjuder till seminarium med Birgitta Ohlsson i Lux Aula

How the alt-right uses milk to promote white supremacy
2018-05-17
"You’ve been drinking the fascist, white supremacist, white neo-Nazi milk … To be a successful ...

Open Seminar
2018-05-16
Animals in Human Health: Social Science-Informed Perspectives on the Intersection of Humans and ...

Journalistutbildningen och HD-Sydsvenskan i unikt valsamarbete
2018-05-02
Under maj kommer journaliststudenter vid Lunds universitet att granska skånska lokalpolitiker i ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

More news