lu.se

Konferenser, seminarier och nätverksträffar

Här hittar du information om forskarkonferenser och nätverksträffar som anordnas av Institutionen för kommunikation och medier. 

 

Tidigare seminarium och konferenser

2016

2015

2014

2013

2012

2011