lu.se

Publikationer

Böcker (5 av 15 st)

Redaktörskap (5 av 14 st)

Artiklar (5 av 22 st)

Bokkapitel (5 av 55 st)

Konferensbidrag (4 av 4 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 16 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 av 3 st)

Tidningsartiklar (5 av 6 st)

Övrigt (4 av 4 st)