lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Personalmöten höstterminen 2017

Vårens personalmöten äger rum på måndagar kl. 9–10 i personalrummet där det kommer att bjudas på frukost från kl. 8.30:

 

 • 30 januari
 • 13 februari
 • 27 februari
 • 13 mars
 • 27 mars
 • 10 april
 • 24 april
 • 18 maj
 • 22 maj

 

Pedagogiska möten vårterminen 2017

 

Styrelsens mötestider 2017

(alltid kl. 9.00 - 12.00)

 

    

   Institutionsstyrelse 2016 - 2018

    

   Ordförande
   Mia-Marie Hammarlin

   Ledamöter
   Magnus Andersson (lärarrepr.)
   Marie Cronqvist (lärarrepr.)
   Carolina Martinez (doktorandrepr.)
   Tobias Olsson (adj. ledamot)
   Sara Santesson (TArepr.)
   Sofi Qvarnström (föräldraledig, lärarrepr.)
   XXX (studeranderepr.)

   Suppleanter
   Anders Eriksson
   Fredrik Schoug

    

   Handledarkollegiet

   (Sammankallande Gunilla Jarlbro)

    

   Seminarier och disputationsdatum för våra doktorander

    

   • Carolina Martinez, disputation 3 februari 2017
   • Tommy Bruhn,
   • Lisa Källström,

    

   Ämnesmöten, journalistik

   JOU-mötena hålls i regel i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen

    

     • 23 februari: 10.30-12
     • 3 april: 09-10.30
     • 11 maj: 09-16 (Strategidag)

      

     Ämnesmöten, mediehistoria

     (alltid i L125b)

      

      

     Ämnesmöten, MKV

     • Tuesday 31st January 2017, 10-12, A140A
     • Tuesday 28th March 2017, 10-12, A333
     • Wednesday 7th June 2017, time to be confirmed, MKV themed workshop for KOM day

      

     Ämnesmöten, retorik

     (alltid i A140)

      

      Protokoll från Styrelsemöten