lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Personalmöten vårterminen 2018

Vårens personalmöten äger rum på måndagar kl. 9–10 i personalrummet

Pedagogiska möten vårterminen 2018

Styrelsens mötestider 2018

(alltid kl. 9.00 - 12.00)

Institutionsstyrelse 2016 - 2018

Ordförande
Mia-Marie Hammarlin

Ledamöter
Magnus Andersson (lärarrepr.)
Marie Cronqvist (lärarrepr.)
Charlotte Nilsson (doktorandrepr.)
Tobias Olsson (adj. ledamot)
Sara Santesson (TArepr.)
Sofi Qvarnström (föräldraledig, lärarrepr.)
XXX (studeranderepr.)

Suppleanter
Anders Eriksson
Fredrik Schoug

Handledarkollegiet

(Sammankallande Gunilla Jarlbro)

Seminarier och disputationsdatum för våra doktorander

Ämnesmöten, journalistik

JOU-mötena hålls i regel i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen

Ämnesmöten, mediehistoria

(alltid i L125b)

Ämnesmöten, MKV

Ämnesmöten, retorik

(alltid i A140)

    Protokoll från Styrelsemöten