lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Personalmöten höstterminen 2017

Vårens personalmöten äger rum på måndagar kl. 9–10 i personalrummet

Pedagogiska möten höstterminen 2017

Styrelsens mötestider 2017

(alltid kl. 9.00 - 12.00)

Institutionsstyrelse 2016 - 2018

Ordförande
Mia-Marie Hammarlin

Ledamöter
Magnus Andersson (lärarrepr.)
Marie Cronqvist (lärarrepr.)
Charlotte Nilsson (doktorandrepr.)
Tobias Olsson (adj. ledamot)
Sara Santesson (TArepr.)
Sofi Qvarnström (föräldraledig, lärarrepr.)
XXX (studeranderepr.)

Suppleanter
Anders Eriksson
Fredrik Schoug

Handledarkollegiet

(Sammankallande Gunilla Jarlbro)

Seminarier och disputationsdatum för våra doktorander

6 december, kl. 13-15 har Tommy Bruhn slutseminarium i Fakultetsklubben

Ämnesmöten, journalistik

JOU-mötena hålls i regel i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen

Ämnesmöten, mediehistoria

(alltid i L125b)

Ämnesmöten, MKV

Ämnesmöten, retorik

(alltid i A140)

    Protokoll från Styrelsemöten