lu.se

Vintertider på KOM 17/18

Information for international students (in English)

(även för svenska studenter som ska söka, eller har sökt, till vårt masterprogram)

Expeditionen på KOM kommer att ha julstängt från den 22 december och öppnar åter den 9 januari. 

Studievägledaren kommer att vara ledig från den 8 december till den 15 januari.

Första antagningsbeskedet skickas ut den 8:e december.
Kom ihåg att du måste svara ja för att behålla din plats. 19 december är sista chansen att svara på ditt antagningsbesked.

Det andra antagningsbeskedet skickas ut den 27 december. Ni som är reserver får då reda på om ni fortfarande är det, eller om ni flyttats upp och ni som inte har tackat ja får besked om att ni är strukna.

Den 15 december kommer nedanstående kurser öppna för sena ansökningar

En del av er som sökt fortsättningskurser, eller kurser på avancerad nivå, får beskedet att ni är villkorligt antagna. Ibland betyder det att du har läst vid annat lärosäte tidigare och att studievägledaren behöver titta på kursplaner, och litteraturlistor, från dina tidigare studier för att se att de kan motsvara vår utbildning.

Oftast handlar det om att du saknar några högskolepoäng för att uppnå full behörighet. Då har man fram till terminsstarten på sig att se till att dessa poäng kommer in i Ladok.

All viktig information om praktikkurserna hittar du här för MKV, och här för Retorik.

Viktig information när du blivit antagen, eller villkorligt antagen, till någon av vårterminens kurser:

Om du inte har möjlighet att närvara vid introduktionsmötet ska du anmäla detta till expeditionen för att behålla din studieplats. Om du vill tacka nej till din studieplats ska detta också anmälas till expeditionen så snart som möjligt!

Du registrerar dig först och främst själv via webben.

Är du däremot villkorligt antagen ska du istället fylla i en registreringsblankett som du sedan antingen mejlar eller postar (Box 117, 221 00 Lund) till Linda Troein på expeditionen.

Registreringsblanketter för nedladdning

Introduktionsmöten vårterminen 2018

MKV

Mediehistoria

Retorik

Schema, kursplaner och litteraturlistor finner du från och med den 16 december på kurshemsidorna.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År 

önskas från oss alla på KOM!

 

God JUl och Gott Nytt År önskar KOM