lu.se

Kvinnor, styrkor och möjligheter

8 MARS 2017, KL 10.00 – 16.30, SOL- HÖRSAL, HELGONABACKEN 12, LUND

Berättelsen om Sverige som ett av världens mest jämställda länder är en viktig ingrediens i den svenska självbilden.

Detta seminarium har som utgångspunkt de fyra jämställdhetspolitiska målen:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Hur ser det egentligen ut med jämställdheten? Hur långt har vi nått med att uppfylla målen? Är vi i hamn eller …?

Vid seminariet får vi möta och lyssna till en rad namnkunniga personer inom olika samhällssektorer.

Du som vill äta lunch anmäler detta senast den 26 februari till
gunilla.jarlbrokom.luse

Hjärtligt välkomna!

GUNILLA JARLBRO | Inst. för kommunikation och medier
INGER LÖVKRONA | Institutionen för kulturvetenskaper
CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON | Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
ANNIKA REJMER | Juridiska institutionen, Uppsala universitet
TOMAS BRAGE | Fysiska institutionen
BODIL RYDERHEIM | Kansli LTH
KRISTINA ARNRUP THORSBRO | Universitetsförvaltningen

PROGRAM

10.00 – 10.15

Inledning och välkommen
Gunilla Jarlbro

10.15 - 10.45

Jämställdhetspolitik för inflytande - inflytandet för jämställdhetspolitiken
Maria Arnholm

10.45 – 11.15

Varannan damernas – mål eller medel för jämställdhet?
Lena Wängnerud

11.15 – 11.30

Bensträckare och fruktpaus

11.30 – 12.00

Utbildningsvalets roll för könslönegapet
Anne Boschini

12.00 – 12.15

Musik
Konstnärliga fakulteten, LU

12.15 - 12.30

Utdelning av Gunilla Jarlbroutmärkelsen
Charlotte Erlanson- Albertsson

12.30 – 12.35

Musik
Konstnärliga fakulteten, LU

12.35 – 13.30

 Lunch

13.30 – 14.00

Det evigt kvinnliga? Det obetalda hem- och omsorgsarbetet i förändring, 1990 - 2010
Maria Stanfors

14.00- 14.30

Mot mer jämställda livslöner
Lena Granqvist

14.30 – 15.00

 ”Aldrig mera våldtäkt?” Ny lagstiftning i ett historiskt och kulturellt perspektiv
Gabriella Nilsson

15..00 – 15.30

Kaffe

15.30 – 16.00

”Fatta! på 30 minuter” Samtycke i lagstiftning och praktik
Sofie Andersson, Elin Ferm

16.15

Avslutning
Gunilla Jarlbro