lu.se

GRATTIS JOANNA OCH CHARLIE!

2017-06-09

Joanna Doona och Charlie Järpvall

Joanna Doona och Charlie Järpvall. Foto: Fredrik Schoug

FSMKs avhandlingspris 2017 - första och andra plats!

För ett exceptionellt gott forskningshantverk där ett mångfacetterat väl syntetiserat teoretiskt ramverk bidrar till djupgående analys av ett rikt empiriskt material och formar ny kunskap kring den alltmer komplexa relationen mellan medier, politisk medvetenhet och samtidens och framtidens medborgare – för ett viktigt bidrag till samtida medie- och kommunikationsvetenskap – går FSMK:s avhandlingspris 2017 till Joanna Doona för avhandlingen Political comedy engagement. Genre work, political identity and cultural citizenship.


Vid sidan om vinnaren vill FSMK:s styrelse ge ett särskilt omnämnande till Charlie Järpvall och hans avhandling Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium.

FSMK:s motivering till Charlies diplom, med hedersomnämnande, lyder: För originalitet och intellektuell skärpa, kombinerat med hög stilistik nivå och sinne för detaljer.

FSMK:s avhandlingspris delas ut vartannat år. Senast det skedde var alltså 2015. Målet med FSMK:s avhandlingspris är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) eller Journalistik som lagts fram och godkänts vid svenskt lärosäte. Dessa avhandlingar ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Läs hela de fina motiveringarna på FSMK:s hemsida

Senaste nyheterna

How the alt-right uses milk to promote white supremacy
2018-05-17
"You’ve been drinking the fascist, white supremacist, white neo-Nazi milk … To be a successful ...

Open Seminar
2018-05-16
Animals in Human Health: Social Science-Informed Perspectives on the Intersection of Humans and ...

Journalistutbildningen och HD-Sydsvenskan i unikt valsamarbete
2018-05-02
Under maj kommer journaliststudenter vid Lunds universitet att granska skånska lokalpolitiker i ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Vi gratulerar Tobias Olsson, KOM, Lunds universitet och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet ...
2018-04-09
... som har belönats med 4 200 000 kronor av Kampradstiftelsen för projektet "Äldre i e-samhället: ...

Fler nyheter