lu.se

GRATTIS JOANNA OCH CHARLIE!

2017-06-09

Joanna Doona och Charlie Järpvall

Joanna Doona och Charlie Järpvall. Foto: Fredrik Schoug

FSMKs avhandlingspris 2017 - första och andra plats!

För ett exceptionellt gott forskningshantverk där ett mångfacetterat väl syntetiserat teoretiskt ramverk bidrar till djupgående analys av ett rikt empiriskt material och formar ny kunskap kring den alltmer komplexa relationen mellan medier, politisk medvetenhet och samtidens och framtidens medborgare – för ett viktigt bidrag till samtida medie- och kommunikationsvetenskap – går FSMK:s avhandlingspris 2017 till Joanna Doona för avhandlingen Political comedy engagement. Genre work, political identity and cultural citizenship.


Vid sidan om vinnaren vill FSMK:s styrelse ge ett särskilt omnämnande till Charlie Järpvall och hans avhandling Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium.

FSMK:s motivering till Charlies diplom, med hedersomnämnande, lyder: För originalitet och intellektuell skärpa, kombinerat med hög stilistik nivå och sinne för detaljer.

FSMK:s avhandlingspris delas ut vartannat år. Senast det skedde var alltså 2015. Målet med FSMK:s avhandlingspris är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) eller Journalistik som lagts fram och godkänts vid svenskt lärosäte. Dessa avhandlingar ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Läs hela de fina motiveringarna på FSMK:s hemsida

Senaste nyheterna

Book Launch!
2018-02-02
Excellent MSc Dissertations 2017 Media and Communication Studies, Lund University

Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter
2018-02-01
8 MARS 2018 | 10.00 – 16.00 | SOL HÖRSAL | HELGONABACKEN 12 | LUND

Charlie Järpvalls pappersarbete får ännu ett pris
2017-11-24
Charlie Järpvall, mediehistoria, har fått ytterligare ett pris för sin avhandling "Pappersarbete. ...

At overbevise øjet - om kraften, magten og afmagten i visuel retorik og argumentation
2017-11-21
Att en bild säger mer än tusen ord hör vi ofta. Men är det verkligen sant? Och vad säger bilderna i ...

"Mer allvar i amerikansk satir sedan Trump blev president"
2017-11-10
Joanna Doona, medieforskare på KOM, medverkar i SVT kulturnyheterna

Fler nyheter