lu.se

GRATTIS JOANNA OCH CHARLIE!

2017-06-09

Joanna Doona och Charlie Järpvall

Joanna Doona och Charlie Järpvall. Foto: Fredrik Schoug

FSMKs avhandlingspris 2017 - första och andra plats!

För ett exceptionellt gott forskningshantverk där ett mångfacetterat väl syntetiserat teoretiskt ramverk bidrar till djupgående analys av ett rikt empiriskt material och formar ny kunskap kring den alltmer komplexa relationen mellan medier, politisk medvetenhet och samtidens och framtidens medborgare – för ett viktigt bidrag till samtida medie- och kommunikationsvetenskap – går FSMK:s avhandlingspris 2017 till Joanna Doona för avhandlingen Political comedy engagement. Genre work, political identity and cultural citizenship.


Vid sidan om vinnaren vill FSMK:s styrelse ge ett särskilt omnämnande till Charlie Järpvall och hans avhandling Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium.

FSMK:s motivering till Charlies diplom, med hedersomnämnande, lyder: För originalitet och intellektuell skärpa, kombinerat med hög stilistik nivå och sinne för detaljer.

FSMK:s avhandlingspris delas ut vartannat år. Senast det skedde var alltså 2015. Målet med FSMK:s avhandlingspris är att lyfta fram en excellent doktorsavhandling inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) eller Journalistik som lagts fram och godkänts vid svenskt lärosäte. Dessa avhandlingar ska visa exceptionell kvalitet, prov på originalitet och intellektuellt djup i termer av teori, metodologi och analys, samt ge ett väsentligt bidrag till kunskapsområdet.

Läs hela de fina motiveringarna på FSMK:s hemsida

Senaste nyheterna

Hembiträdet och spelfilmen
2017-09-22
- stjärnor i det svenska folkhemmets 1930- och 40-tal

Boksläpp för Anders Erikssons nya bok ”Retorikens Grunder”!
2017-09-19
Klockan 15-16 fredag 22 september ses vi på SOL-centrum, Lunds universitet, andra våningen ...

SI-ledare sökes till gymnasieskola
2017-09-14
Vill du engagera dig? Få nya erfarenheter och bättra på ditt CV? Tjäna en liten summa?

Så kan missförstånd orsaka kärnvapenkrig
2017-09-06
En debattartikel skriven av Marie Cronqvist, docent i historia och universitetslektor i ...

Tankar om kärlek – om kärlekens kemi och kultur
2017-09-06
Baculus Deperditus - den förlorade kräklans stiftelse bjöd den 23 maj på en afton i kärlekens ...

Fler nyheter