lu.se

Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället

2017-10-02

Med stigande ålder minskar resurserna, och risken för utfasning av användare ökar. För överskådlig tid kommer det därför att finnas ett betydande antal äldre som står utanför det digitala samhället eller bara sparsamt förmår använda tekniken.

Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på KOM, publicerar idag tillsammans med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik på Jönköpings universitet och Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö en artikel i DN-debatt.

Minst 400.000 äldre står i praktiken utanför det ­digitala samhället. Och problemet är inte övergående. Det innebär att det måste finnas välfungerande alternativa kanaler och tjänster även framgent. Myndighetskontakter måste enkelt kunna skötas per telefon, brev eller genom besök.

I forskningsprojektet ”Ung teknik, äldres vardag” studerar Tobias Olsson, Ulli Samuelsson och Dino Viscovi svenskar mellan 65 och 85 år och deras användning – och icke-användning – av digital teknik i form av exempelvis datorer, smarttelefoner och surfplattor.

Deras forskningsresultat visar alltså att en så stor andel som ca 20% av äldre står utanför det digitala samhället.

Detta innebär naturligtvis inte att digitaliseringssträvandena ska hejdas. Men i fortsättningen är det angeläget att mycket tydligare inkludera medborgarna – de som ska ha nytta av digitaliseringen – i processen. Detta kan inte ske utan att kommande tekniska förändringar och planer på digitalisering informeras av konkreta användarstudier, något som är blygsamt närvarande i det arbete som pågår i dag.

Läs hela deras artikel i DN-debatt

Senaste nyheterna

Mia-Marie berättar allt du velat veta om medieskandaler
2017-10-12
Vad innebär egentligen en medieskandal? Dels för de drabbade och dels för massmedia och samhället i ...

”Många studenter har stora problem att skriva”
2017-10-05
Sara Santesson, studierektor och universitetsadjunkt på KOM, och Gunlög Josefsson, professor i ...

KOMs mediehistoriker levererar igen…
2017-10-04
Nu hurrar vi för Charlie Järpvall som tagit emot Sveriges mest prestigefyllda pris för yngre ...

Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället
2017-10-02
Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på KOM, publicerar idag tillsammans ...

Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam
2017-09-28
KOMs medieforskare, docent Helena Sandberg, medverkar tillsammans med Carolina Martinez, fil. dr. ...

Fler nyheter