lu.se

”Många studenter har stora problem att skriva”

2017-10-05

Sara Santesson

Sara Santesson

Sara Santesson, studierektor och universitetsadjunkt på KOM, och Gunlög Josefsson, professor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet, har i ett pilotprojekt undersökt skrivförmågan hos nybörjarstudenter på humanistiska och teologiska (HT) fakulteterna vid Lunds universitet. Bedömningen har utgått från kunskapskraven för svenska 3/svenska som andraspråk 3, som krävs för högskolebehörighet.

Resultatet av studien visar att svaret på frågan om studenterna kan skriva tycks vara: Ja, en del, men inte alla och, även om många tycks klara det bra, finns det tyvärr en grupp studenter med så stora brister att högskolan inte rimligtvis kan ta ansvar för att utveckla deras skrivande.

Att lära sig svenska om man har annat modersmål och att lära sig att skriva bra kan ta tid – detta måste respekteras. Politiker kan – i likhet med Hellmark Knutsson – önsketänka att problemet ska fixas till med en fortbildningskurs för lärarna. Visst behövs fortbildning, men utan en särskild satsning på stöd för studenter som behöver detta lämnar man en stor grupp studenter i sticket. Man kan faktiskt säga att man lurar in dessa studenter på en högskoleutbildning som de inte har förutsättningar att klara.

Högskolevärlden ska inte säga nej till breddad rekrytering och breddat deltagande. Tvärtom ska vi välkomna denna demokratiska ambition. Men vi måste också med kraft hävda att detta åtagande kräver nya friska medel, öronmärkta för syftet.

Den som behärskar språket kan också följa med i samhällsdebatten, ta vara på sina livsmöjligheter och hävda sina rättigheter.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet

Senaste nyheterna

Mia-Marie berättar allt du velat veta om medieskandaler
2017-10-12
Vad innebär egentligen en medieskandal? Dels för de drabbade och dels för massmedia och samhället i ...

”Många studenter har stora problem att skriva”
2017-10-05
Sara Santesson, studierektor och universitetsadjunkt på KOM, och Gunlög Josefsson, professor i ...

KOMs mediehistoriker levererar igen…
2017-10-04
Nu hurrar vi för Charlie Järpvall som tagit emot Sveriges mest prestigefyllda pris för yngre ...

Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället
2017-10-02
Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på KOM, publicerar idag tillsammans ...

Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam
2017-09-28
KOMs medieforskare, docent Helena Sandberg, medverkar tillsammans med Carolina Martinez, fil. dr. ...

Fler nyheter