lu.se

All personal

Institutionen för kommunikation och medier

Magnus Andersson, studierektor för FU

Jessica Blom-Larsson, studievägledare

Mia-Marie Hammarlin, personalansvarig, prefekt

Sofie Magnusson, ekonom, inköpssamordnare

046–222 88 84

Natalie Nyman, personaladministratör

Emma Ohlsson, personaladministratör

Tobias Olsson, biträdande prefekt

Beatrice Petersson, ekonomiadministratör

Sara Santesson, studierektor

Fredrik Schoug, studierektor

Linda Troein, utbildningsadministratör


Administration

Jessica Blom-Larsson, kommunikatör, studievägledare, webbadministratör

046–222 40 51

Tommy Bruhn, samordnare

Tobias Olsson, biträdande prefekt, prefekt

Sara Santesson, skyddsombud, stf prefekt, studierektor, studierektor för GU

Fredrik Schoug, studierektor, studierektor för GU

Viola Sten, administratör

Linda Troein, katalogadministratör, schemaläggare, utbildningsadministratör

046–222 88 33


Journalistik

Karin Arbsjö, lärare, universitetsadjunkt

Marie Cronqvist, universitetslektor

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

046–222 01 16

Ola Isaksson, lärare, universitetsadjunkt

0–222 45 33

Andreas Mattsson, internationell koordinator, lärare, programkoordinator, projektledare, universitetsadjunkt

046–222 45 33

Helena Stenkvist Söderlin, lärare, universitetsadjunkt


Medie- och kommunikationsvetenskap

Mania Alehpour, gästforskare

Magnus Andersson, universitetslektor

046–222 34 82

Peter Dahlgren, professor emeritus

046–222 40 18

Joanna Doona, lärare, programkoordinator

046–222 08 14

Deniz Duru, lärare

Iselin Gambert, gästforskare

Zaki Habibi, doktorand

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

Annette Hill, professor

046–222 88 80

Nils Holmberg, lärare

Gunilla Jarlbro, handledare, professor

046–222 88 37

Srdjan Jovanovic, gästforskare

EvaMarie Lindahl, gästlärare

Tobias Linné, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 41 64

José Luis Urueta, gästforskare

Fredrik Miegel, universitetslektor

046–222 89 94

Per Möller, lärare

Tobias Olsson, professor

046–222 88 64

Michael Rübsamen, doktorand, lärare, universitetsadjunkt

046–222 40 67

Helena Sandberg, docent, universitetslektor

046–222 03 29

Fredrik Schoug, universitetslektor

046–222 45 34


Mediehistoria

Peter Andersson, lärare

Allan Burnett, doktorand

Marie Cronqvist, docent, forskare, handledare, lärare, projektkoordinator, projektledare, universitetslektor

046–222 88 76

Sophie Elsässer, universitetslektor

046–222 84 89

Jens Eriksson, forskare

Ulrika Holgersson, docent, forskare, lärare

Charlie Järpvall, lärare

046–222 08 19

Patrik Lundell, docent, universitetslektor

046–222 99 09

Charlotte Nilsson, doktorand

Laura Saarenmaa, gästforskare


Retorik

Tommy Bruhn, doktorand, lärare

046–222 40 18

Anders Eriksson, docent, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 03 14

Susanne Hedin, gästlärare

Lisa Källström, doktorand, lärare

Waldemar Petermann, doktorand

Sofi Qvarnström, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

Sara Santesson, lärare, universitetsadjunkt

046–222 87 48

Anders Sigrell, professor

046–222 84 77