lu.se

Personal

Institutionen för kommunikation och medier

Jessica Blom-Larsson, studievägledare

Mia-Marie Hammarlin, personalansvarig, prefekt

Tobias Linné, studierektor för FU

Sofie Magnusson, ekonom, inköpssamordnare

046–222 88 84

Emma Ohlsson, personaladministratör

Tobias Olsson, biträdande prefekt

Beatrice Petersson, ekonomiadministratör

Sara Santesson, studierektor

Fredrik Schoug, studierektor

Linda Troein, utbildningsadministratör


Administration

Jessica Blom-Larsson, kommunikatör, studievägledare, webbadministratör

046–222 40 51

Tommy Bruhn, samordnare

Yvonne Lovén, utbildningsadministratör

Tobias Olsson, biträdande prefekt, prefekt

Sara Santesson, skyddsombud, stf prefekt, studierektor, studierektor för GU

Fredrik Schoug, studierektor, studierektor för GU

Viola Sten, administratör

Linda Troein, katalogadministratör, schemaläggare, utbildningsadministratör

046–222 88 33


Journalistik

Karin Arbsjö, lärare, universitetsadjunkt

Marie Cronqvist, universitetslektor

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

046–222 01 16

Ola Isaksson, lärare, universitetsadjunkt

0–222 45 33

Josephine Maggie, gästlärare

Andreas Mattsson, internationell koordinator, lärare, programkoordinator, projektledare, universitetsadjunkt

046–222 45 33

Harikumar Mohanan, gästlärare

Helena Stenqvist Söderlin, lärare, universitetsadjunkt


Medie- och kommunikationsvetenskap

Magnus Andersson, universitetslektor

046–222 34 82

Tina Askanius, postdoc, universitetslektor

046–222 86 21

Rebecca Asmundsson Fristedt, projektassistent

Peter Dahlgren, professor emeritus

046–222 40 18

Sanchari de, gästforskare

Joanna Doona, lärare, programkoordinator, projektassistent

046–222 08 14

Zaki Habibi, doktorand

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

Maren Hartmann, gästforskare

Annette Hill, professor

046–222 88 80

Nils Holmberg, doktorand, lärare

046–222 40 18

Gunilla Jarlbro, handledare, professor

046–222 88 37

Srdjan Jovanovic, gästforskare

EvaMarie Lindahl, gästlärare

Tobias Linné, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 41 64

Fredrik Miegel, universitetslektor

046–222 89 94

Per Möller, lärare

Tobias Olsson, professor

046–222 88 64

Michael Rübsamen, doktorand, lärare, universitetsadjunkt

046–222 40 67

Helena Sandberg, docent, forskare, handledare, lärare, projektledare, universitetslektor

046–222 03 29

Fredrik Schoug, universitetslektor

046–222 45 34


Mediehistoria

Peter Andersson, lärare

Sune Bechmann Pedersen, forskare, universitetslektor

Allan Burnett, doktorand

Marie Cronqvist, docent, forskare, handledare, lärare, projektkoordinator, projektledare, universitetslektor

046–222 88 76

Erik Edoff, forskare, lärare

Sophie Elsässer, universitetslektor

046–222 84 89

Ulrika Holgersson, docent, forskare, lärare

Charlie Järpvall, doktorand

Patrik Lundell, docent, universitetslektor

046–222 99 09

Charlotte Nilsson, doktorand

Laura Saarenmaa, gästforskare


Retorik

Per-Anders Borius, doktorand

046–222 40 67

Tommy Bruhn, doktorand, lärare

046–222 40 18

Anders Eriksson, docent, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 03 14

Susanne Hedin, gästlärare

Niklas Håkansson, doktorand

046–222 88 64

Lisa Källström, doktorand, lärare

Waldemar Petermann, doktorand

Sofi Qvarnström, biträdande universitetslektor, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 86 35

Sara Santesson, lärare, universitetsadjunkt

046–222 87 48

Anders Sigrell, professor

046–222 84 77