lu.se

Person

Jag är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap sedan mitten av september 2016, då jag disputerade med avhandlingen Political comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship. Just nu vikarierar jag som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och koordinator för det internationella masterprogrammet i samma ämne, med ambitionen att fortsätta studera satir, politisk underhållning och dess unga publik.

Dessförinnan har jag arbetat inom olika forskningsprojekt som projektassistent, som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap och som studievägledare och internationell koordinator vid Institutionen för kommunikation och medier. Sedan tidigare har jag en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap; min magisteruppsats behandlade Oprah Winfreys tv-program och dess plats i den offentliga sfären.

Forskning

Om forskningen

Mina intresseområden är publiker, populärkultur och demokrati, men jag tycker även att andra områden inom ämnet är spännande, som frågor som rör representation och mångfald. Mitt avhandlingsprojekt behandlar unga vuxna publiker till politisk komedi, och har arbetstiteln ”Political comedy audiences: cultural and political engagement”. Projektet tar avstamp i två förändringar i dagens politiska medier: det växande intresset för politisk komedi, både bland publiker, producenter och forskare (Jones 2010), och det minskade intresset i nyhetsmedier bland unga och unga vuxna (Hill 2007). Enligt Coleman (2013) behöver forskare vara uppmärksamma på dessa förändringar – han skriver “In the face of the complex and paradoxical forces that are opening up and closing down contemporary democratic space, it is important to look at emergent spaces of political communication” (2013:378). Jag menar att politisk komedi potentiellt kan betraktas som ett sådant utrymme.

Med fokus på unga vuxna publiker till politisk komedi (exemplifierat av svenska ”Tankesmedjan” i SR P3, 2010-, samt amerikanska ”The Daily Show with Jon Stewart”, Comedy Central, 1996-) behandlas bland annat följande frågor i avhandlingen:
- förståelsen av politisk komedi som genre
- kopplingen mellan en persons politiska identitet eller medborgaridentitet och politisk komedi
- trovärdigheten i politisk komedi
- kunskap och förståelse i relation till politisk komedi

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

MEDVERKAN I MEDIER (urval)

"Satiren bygger broar mellan politiken och en ung publik" 29 september 2016 (Sydsvenskan). Se http://www.sydsvenskan.se/2016-12-19/satiren-bygger-broar-mellan-politiken-och-en-ung-publik

"Hur satiren blev nyhetsförmedlare", intervju i radioprogrammet "Morgonpasset" 29 oktober 2015(Sveriges Radio P3). Se http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/639585?programid=4765

"Om satirens funktion", intervju i podcasten "Snedtänkt" med Kalle Lind, 17 september 2015 (Sveriges Radio). Se http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/617784?programid=4747

"Satiren som motstånd", intervju i radioprogrammet "OBS" med Mona Masri, 14 januari 2015 (Sveriges Radio P1). Se http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/486449?programid=503

Paneldeltagare vid samtal vid DocLounges visning av "The Yes Men are Revolting", 24 februari 2015 på Babel i Malmö Se http://doclounge.se/calendar/the-yes-men-are-revolting

KONFERENSBIDRAG

Mars 2012
Presentation på Media and Participation, Lunds universitet

Augusti 2013
Presentation på ECREA summer school, Universität Bremen

Februari 2014
Presentation på COST Doctoral workshop on method, Ljubljana university

November 2014
Presentation på ECREA conference, Lissabon

Februari 2015
Presentation på Humour and Politics, Kent University

Mars 2015
Presentation på Media Engagement, Lunds universitet

Mars 2015
Presentation på TRAIN network, Katrineholm

Augusti 2015
Presentation på NordMedia15, Köpenhamns universitet

Oktober 2015
Presentation på ECREA Communication and Democracy, Copenhagen Business School

Mars 2016
Presentation på Media and Transgression 2016, Lunds universitet

Juli 2016

Presentation på IAMCR 2016, Leicester University

ARBETE MED KONFERENSER

Media & Passion, 2013, Lunds universitet

Producers and Audiences, 2014, Lunds universitet

Joanna Doona

Lärare, programkoordinator
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post joanna.doonakom.luse

Telefon 046–222 08 14

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20