lu.se

Niklas Håkansson

Grundutbildningen ligger i min gymnasielärarexamen i ämnena svenska och samhällskunskap från Umeå universitet, där retorik blev ett spetsämne.

Sedan hösten 2009 är jag doktorand i retorik här i Lund med inriktning mot interkollegial debatt som ett möjligt stöd till lärande. "Interkollegial" är ett begrepp som kanske inte säger så mycket för svenska läsare, men min förhoppning är att avhandlingen ska kunna ändra på det i någon utsträckning.

Förutom att ägna mig åt min forskarutbildning undervisar jag på några av de retorikkurser som ges vid institutionen för kommunikation och medier.


Forskning

Innehållsansvarig: Niklas Håkansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Niklas Håkansson

Kontaktinformation

Niklas Håkansson
Doktorand
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

E-post

Telefon 046–222 88 64

Fax 046–222 32 11

Rum SOL A136a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Hämtställe 20

Länk