lu.se

Per-Anders Borius

Doktorand
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post per-anders.boriuskom.luse

Telefon 046–222 40 67

Rum SOL:A222

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20