lu.se

Person

Jag är sedan vintern 2016 lektor i retorik vid Institutionen för kommunikation och medier. Jag disputerade i litteraturvetenskap 2009 och har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet.

Mina forskningsintressen befinner sig i skärningspunkten mellan retorik, berättarteori, mediehistoria och litteratursociologi. Jag intresserar mig bland annat för skönlitteraturens retoriska potential i tider av stora sociopolitiska förändringar, skönlitteraturens funktion i relation till andra mediala representationer, författaren som opinionsbildare och första världskrigets kulturhistoria. I ett tidigare projekt har jag undersökt litterära och andra mediala representationer av det s.k. baggböleriet i Norrland vid förra sekelskiftet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svensk reklamhistoria som teoretiserar reklam som en särskild sorts berättande: "En anslagstavla över sin tid. Reklam och framväxten av ett kommersiellt berättande i Sverige 1880-1920".

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (7 st)
Förord (4 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (7 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2018

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Rhetorica Scandinavica, 2012–

Sofi Qvarnström

Universitetslektor, forskare, handledare, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sofi.qvarnstromkom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20