lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsarbete rör strategisk mångtydighet i politisk kommunikation. Främst intresserar jag mig för dess betydelse för ledarskap inom politiska organisationer.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:

Bruhn, Tommy (2015): "Är retoriken verkligen fördelaktig?" i 'Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet.' Bengtsson, Erik & Buhre, Frida (red). Stockholm: SRS

Konferensbidrag:
Media and Transgression - A Marcus Wallenberg symposium, Lund March 17th 2016: “Rooting for the degenerate: The trickster ethos in John Safran’s Race Relations”

International Society for the History of Rhetoric Twentieth Biennal Conference, Tübingen 2015: Curbing Janus - Historical Perspectives on Ambiguity as a Rhetorical Device

NKRF 5 (2014): "Mångtydighet och den sammansatta publiken: Perspektiv på retorisk polysemi."

Tommy Bruhn

Doktorand, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Samordnare
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post tommy.bruhnkom.luse

Telefon 046–222 40 18

Rum SOL:A248

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20