lu.se

Journalistik

Vill du bli journalist? Journalistutbildningen vid Lunds universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med 90 hp avslutade kurser i bagaget. Utbildningen sträcker sig över tre terminer och leder till en kandidatexamen i journalistik.

Utbildningen är direkt yrkesförberedande, vilket innebär att du får kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist inom olika medier. Du genomgår både praktiska som teoretiska moment med särskild tonvikt vid nyhetsjournalistik, webbjournalistik och grävande journalistik.

Första terminen ger dig kunskap om journalistyrket och om mediernas funktion i samhället vad gäller bland annat yttrande- och tryckfrihet, etiska och juridiska regler, nyhetsvärdering och källkritik. Du lär dig också att söka information och att producera och redigera text i olika journalistiska genrer. Du får även kunskap om relationen mellan massmedier, politik och det demokratiska systemet.

Under den andra terminen lär du dig att hantera teknik och programvara i praktisk produktion för TV och webb. Här får du också sätta dig in i journalistikforskningens framväxt och inriktningar. Terminen avslutas med en praktiskt orienterad fördjupningskurs i undersökande journalistik.

Tredje terminen inleds med ett fördjupningsarbete i reportagegenren. Efter det följer en teori- och metodkurs som förbereder dig för examensarbetet i form av en uppsats där du angriper ett journalistikvetenskapligt problem. Utbildningen leder till en kandidatexamen med journalistik som huvudområde

Det finns även en fristående praktikkurs att söka efter utbildningen, där du på en arbetsplats får utveckla och demonstrera dina kunskaper och färdigheter i redaktionell miljö

Utbildningen ges i samarbete mellan de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Detta innebär en tydlig tvärvetenskaplig inriktning där lärare och vetenskapliga perspektiv hämtas från bland annat statsvetenskap, litteraturvetenskap, etnologi, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap.

kontaktinformation

Utbildningsansvarig
Andreas Mattsson
Tel: 046–222 45 33
E-post: Andreas.Mattssonkom.luse

Studierektor

Sara Santesson
Tel: 046-222 87 48
E-post: Sara.Santesson@kom.lu .se

Studievägledare
Jessica Blom Larsson
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledare@kom.lu .se