lu.se

Internationell Master i medie- och kommunikationsvetenskap

Foto: Annette Hill

Foto: Annette Hill

Du som har en kandidatexamen i MKV (eller motsvarande) kan söka till vårt masterprogram, SASAM. Det är en tvåårig påbyggnadsutbildning (120 hp) på avancerad nivå som leder fram till en Filosofie Masterexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap.

I programmet förenas djup ämneskunskap med breddande perspektiv och omvärldsanknytning. Programmet innebär fördjupning i ett vetenskapligt förhållningssätt som är grundläggande för dig som avser att fortsätta med en forskarutbildning eller jobba med annan form av forsknings- och utredningsarbete, men programmet är också av stort värde för dig som i framtiden vill jobba med kvalificerat informationsarbete inom medie- och kommunikationsbranschen.

På programmet får du kunskaper och färdigheter för ett arbetsliv i förändring och du förbereds för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet. Du får lära dig att systematiskt integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Du utvecklar också din förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera samhällsvetenskapliga frågeställningar samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

Kontaktinformation

Programansvarig
Annette Hill
Tel: 046-222 88 80
E-post: Annette.Hillkom.luse

Studievägledare
Jessica Blom Larsson
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledare @kom.lu .se

Relaterad information

Missa inte!

Ibland kan man behöva någon som verkligen lyssnar