lu.se

Avlidna lever vidare på Facebook

Vad är det som gör att vi hyllar våra avlidna på nätet? I C-uppsatsen ”I evigt minne ljust bevarad” skriver Jenny Hermansson och Louise Sallander om fenomenet minnessidor på Facebook, med syftet att förstå människors motiv till att skapa och bli medlemmar i dessa. Deras uppsats vann examinatorns gillande och har med anledning av detta nyligen publicerats.

Hur känns det att få uppsatsen publicerad?
Jenny: Kul så klart, allra roligast var det förstås när vi satt på examinationen och examinatorn sa att det fanns en uppsats i gruppen som de ville publicera och att det var vår. Vi var helt spralliga och gick ut och firade med en god lunch.

Varför intresserade ni er just för minnessidor på Facebook?
Louise:
Jag började observera att några av mina vänner var med i minnesgrupper på Facebook och tyckte det var ett väldigt märkligt fenomen. När jag tittade på YouTube stötte jag på samma sak där. Att folk väljer att bete sig så tyckte jag både var intressant och jättemärkligt, och ville därför undersöka det vidare.

Vad blev ni mest förvånade över i er studie?
Louise: Över att det i studien framkom att folk startar och blir medlemmar i minnesgrupper ganska mycket av egoistiska skäl, helt enkelt för att må bättre. Fenomenet skulle kunna beskrivas som ett verktyg för att själv kunna leva vidare.
Jenny: Jag blev inte särskilt förvånad egentligen, tyckte däremot det var oväntat och roligt att vi fick så utförliga svar av de personer som deltog i studien. Ämnet är ju ganska allvarsamt och jag tror att det bidrog till att informanterna blev mer eftertänksamma i sina svar.

Vad är mest intressant med medie- och kommunikationsvetenskap som ämne?
Louise: Jag har alltid varit intresserad av kommunikation, både skriftligen och mellan människor. Det är en hel del psykologi i det.
Jenny: Att ämnet så tydligt följer tiden tycker jag är intressant. Att det ständigt utvecklas och aldrig står still gör att det ständigt känns aktuellt.

Vad händer nu?
Louise: Jag läser för närvarande PR på Berghs och kommer att satsa på en karriär som konsult på någon PR-byrå i Stockholm.
Jenny: Just nu läser jag socialpsykologi i Lund och tar snart examen. Jag har tidigare jobbat som PR-konsult i flera år, nu siktar jag på att arbeta som kommunikatör på en avdelning på ett större företag.

Text: Emma Danielsson, 110525

Författarinnorna till "I evigt minne ljust bevarad"; Louise Sallander (till vänster) och Jenny Hermansson (till höger).