lu.se

Forskarpraktikanter

Porträtt

Marthe Möller

Det här är Marthe. Hon är 23 år gammal och kommer från Nederländerna. Hon gör en master i kommunikationsvetenskap vid Universitet av Amsterdam (UvA). For två år sedan var hon i Sverige under ett år och lärde sig svenska. Nu har hon kommit tillbaka för att, som en del av hennes master, under två månader göra forskningspraktik vid Lunds Universitet.

Du ska vara på KOM i två månader. Vad ska du göra under din forskningspraktik?

Under min forskningspraktik kommer jag att assistera i forskningsprojektet "Media Experiences". Jag ska hjälpa till med olika saker som t.ex. att samla data och att analysera informationen som är resultatet av det. Forskningspraktiken är en del av min Master i kommunikationsvetenskap som jag gör vid Universitet av Amsterdam (UvA).

Många av dina kurskamrater har åkt utomlands för att plugga denna termin, varför valde du forskningspraktik?
Strax efter att jag började med min Kandidat i kommunikationsvetenskap kände jag att jag tyckte mycket om att lära mig om olika teorier men också om själva forskningen. Teorier visar att vi redan vet mycket om hur människor beter sig, och varför de gör så, men jag tycker att det är väldigt intressant att se hur vi vet dessa saker.

Att forska om människor är spännande, men inte enkelt. Det finns många olika sätt att undersöka, och det går sällan så som det beskrivs i kursböcker. Jag tyckte att det var dags att se hur det går till att göra forskning i praktiken. Jag bestämde mig för att göra det vid ett annat universitet än där jag gör min Master, för olika universitet har olika synsätt när det gäller forskning. Genom att göra praktik utomlands får jag en chans att både vara involverad i ett forskningsprojekt och att lära mig mer om olika sätt att forska på.

Hur tror du du kan får användning av uppehållet i Lund inom ramen för din masterutbildning?
Redan nu har jag lärt mig mycket om kvalitativt forskning och dess värde. Jag ser nu hur olika forskningssätt kan användas samtidigt inom ett projekt och hur de kan komplettera varandra. Mitt mål är att ta med det som jag lär mig vid Lunds Universitet till Amsterdam genom att använda det i min masteruppsats. Dessutom skulle det vara väldigt roligt att fortsätta med forskning när jag har gjort färdigt min Master. Jag hoppas att jag kan bidra med något till vetenskapsvärlden genom att använda styrkorna som finns i både kvantitativ och kvalitativ forskning!

Vad tycker du om livet i Lund, hur skiljer det sig från studentlivet i Amsterdam?
Jag tycker mycket om livet i Lund! Det är både lugnt och livligt därför att Lund är en liten stad samtidigt som det är en studentstad. Studenterna står i mittpunkten och det gör att studentkulturen i Lund är stor. Om något evenemang äger rum har det ofta med studenter att göra (nollning eller Lundakarnevalen till exempel).

Amsterdam är inte en studentstad, utan huvudstad, och därför är studenterna inte så mycket i mittpunkten. Trots det är studentkulturen i Amsterdam stor. Livet i Amsterdam är händelserikt men det handlar ofta om icke-studentsaker. Så det finns skillnader mellan Lund och Amsterdam när det gäller studentliv men det finns också överensstämmelser. Både Lunds Universitet och Universitet i Amsterdam är gamla universitet med mycket historia och traditioner - det är kul tycker jag!  

Jana Canavan

Jana är 26 år gammal. Hon kom från Tyskland till Sverige för fyra år sedan och började först läsa Freds- och konfliktvetenskap på Malmö Högskola. Nu håller hon på med sin Masterutbildning i Social Studies of Gender vid Lunds universitet

Du skal vara på KOM under höstterminen 2015. Vad ska du göra under din forskningspraktik?
Under min forskningspraktik kommer jag att arbeta tillsammans med Tobias Linné på ett projekt inom kritiska djurstudier som problematiserar mjölkindustrin, industrins utnyttjande av icke-mänskliga djur som resurser, och hur problematiken påverkar andra sociala faktorer. Jag kommer att skriva en litteraturöversikt om problemet och vi ska skriva en artikel där jag fokusera på ämnet från ett eko-feministiskt perspektiv, medan Tobias Linné fokusera på medieperspektiven.

Jag får även möjlighet att hjälpa till med kommunikationen och public outreach för den nya akademiska tidskriften Politics and Animals som lanseras i höst, tidskriften grundades av Kurtis Boyer från Statsvetenskapliga Institutionen.

Många av dina kurskamrater har åkt utomlands för att plugga en kurs denna termin, varför valde du att gå i forskningspraktik?
Jag planerar att fortsätta mina studier på forskarnivå efter jag har avslutat min Master i Social Studies of Gender på Lunds Universitet, därför tyckte jag att en forskningspraktik är en bra möjlighet att samla erfarenheter.

Det är underbart att jag har möjlighet att göra praktiken inom kritiska djurstudier, ett ämne som är väldigt viktigt för mig personligen och som jag gärna vill arbeta med i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att hitta hållbara lösningar för problem såsom förtryck, våld, och orättvisa som styr det sociala livet, och jag ser inte hur vi kan lösa dessa problem utan att utvidga vår empati och medkänsla till alla djur, inte bara människan.