lu.se

Utbildningsutbud

Mediehistoria

GrundnivåGes termin
Mediehistoria: Mediehistoriska perspektiv, 7,5 hp (MHIA03)
Mediehistoria: Journalistiska genrer i historien och samtiden, 7,5 hp (MHIA04)
Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv, 7,5 hp (MHIA05)vår 2018
Mediehistoria: Grundkurs, 30 hp (MHIA11)höst 2018
Mediehistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (MHIA12)
Mediehistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (MHIA20)vår 2018
Mediehistoria: Materiella perspektiv på medier och kommunikation, 7,5 hp (MHIA23)vår 2018
Mediehistoria: Makt och mediesystem, 7,5 hp (MHIA24)vår 2018
Mediehistoria: Kandidatkurs, 30 hp (MHIK13)höst 2018
Media and Armed Conflicts - Past and Present, 7,5 hp (SASH67)höst 2018
Avancerad nivå
Mediehistoria: Magisterkurs, 30 hp (MHIM04)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: