Ny bok utforskar tveksamma inställningar till vaccin i Norden

Av Theo Hagman-Rogowski - Publicerad den 10 juni 2024
A book cover and a person in a red sweater.

Studier av vaccinskepticismens rötter i de nordiska länderna visar på ett komplext landskap där tilltro till vacciner samexisterar med tvivel. Mia-Marie Hammarlin, medredaktör för en antologin på ämnet, betonar att respektfullt bemötande i möten med vaccinskeptiska personer kan förbättra immuniseringsinsatserna.

Under 2019 dödade mässling mer än 200 000 människor världen över. På tre år hade dödsfallen i mässling, en sjukdom som kan förebyggas med vaccin, ökat med 70 000. Världshälsoorganisationen (WHO) bekräftar att smittspridningen av sjukdomar som kan förhindras med vaccin har ökat globalt. De pekar ut två faktorer bakom utbrotten: Den första är att man inte lyckas vaccinera vissa grupper på grund av bristande resurser, organisation eller logistik. Barn drabbas särskilt hårt av sjukdomar och löper större risk att få dödliga komplikationer.

Den andra faktorn är ovilja eller vägran att ta vaccin. För fem år sedan deklarerade WHO att vaccinationsmotstånd är ett hot mot den globala hälsan. Ovaccinerade befolkningar riskerar massutbrott av infektionssjukdomar som kan förebyggas och äventyrar framstegen med att begränsa smittspridning. Vaccinationsmotståndet har sedan dess vuxit, förstärkt av covid-19-pandemin och sociala medier.

Varför människor tvekar eller avstår från att vaccinera sig är ämnet för en ny antologi som fokuserar på de nordiska länderna. De flesta invånare i Norden litar på att vacciner är gynnsamma och effektiva. Den skeptiska minoriteten har antingen negativa erfarenheter av vacciner eller misstror myndigheter och vetenskaplig expertis i allmänhet.

 

Läs hela artikeln om Vaccine Hesitancy in the Nordic Countries Trust and Distrust During the COVID-19 Pandemic på vår engelska webbplats.

Eller ladda ner boken gratis på taylorfrancis.com.