Doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap utlyst

Publicerad den 8 mars 2021
hands and postits

Sista ansökningsdag är 14 april

En plats på forskarutbildningen är en fyra år (tidsbegränsad) tjänst som innebär att du utbildas till forskare. Arbetet består i stor delar av att forska och skriva på en akademisk avhandling (som en längre uppsats i bokform) och gå kurser. I vissa fall kan även så kallad institutionstjänstgöring förekomma, vilket exempelvis kan innebära undervisning eller administrativt arbete. Behörigheten framgår av utbildningsplanen för forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap.  Läs mer i utbildningsplanen och kontakta oss (se nedan) vid frågor om behörighet.

I utlysningen står det också att "Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publikationer är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt i bedömningen."

 

Läs hela annonsen och sök tjänsten här.

Frågor?