Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund ger pris till Marie Cronqvist

Publicerad den 30 november 2021
Logo of KVHSU

Marie Cronqvist får Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lunds jubileumspris (50 000 SEK) för hennes många prestationer som forskare, lärare och kommunikatör med omgivande samhälle.

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (KHVSL) instiftades den 29 september1918 i samband med universitetets 250-årsjubileum på initiativ av professorn i estetik Ewert Wrangel. Samfundet har till syfte att främja humanistisk vetenskap och att utgöra en medelpunkt för humanistisk forskning i södra Sverige. Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.