lunduniversity.lu.se

8 Mars 2019

#Metoo – och nu då?

8 MARS 2019 | 10.00 – 16.00 | SOL HÖRSAL | HELGONABACKEN 12 | LUND

Hösten 2017 blev minnesvärd när #metoo drog fram som ett stort kvinnovrål. Bransch efter bransch startade upprop. Lärare, statsanställda inom svenska kyrkan, jurister, poliser, journalister, kvinnor inom byggbranschen och läkare är bara några av de som lanserade egna upprop.

Totalt lanserades 65 bransch- och områdesspecifika upprop. Uppropen blev en kraftig omskakning av den kollektiva självbilden. Är inte Sverige världsbäst på jämställdhet? #metoo synliggjorde tydligt hur makt kan kopplas till kön. Uppropen har gjort att många män känner skam, hos andra växer ilskan och vreden. Frågan är om #metoo skapat någon bestående förändring? Vad har vi lärt oss? Varför fick #metoo störst genomslag i det jämställda Sverige?

Det är dessa frågor seminariet #Metoo – och nu då? ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare, företrädare för branschorganisationer och opinionsbildare.

Du som vill äta lunch anmäler detta senast den 26 februari till gunilla.jarlbrokom.luse

Hjärtligt välkomna!

PROGRAM

MEDVERKANDE

EMMY LILLIEHORN
konsult och samordnare för metoo-uppropen

ANETTE AGARDH
professor i socialmedicin och global hälsa, LU

ANNA SERNER
VD Svenska Filminstitutet

IDA ÖLMEDAL
kulturchef Sydsvenska Dagbladet

GABRIELLA NILSSON
docent och lektor, Institutionen för kulturvetenskaper, LU

TINA ASKANIUS
lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, MaU

ELINOR HOLMSTRÖM
lärare och initiativtagare till uppropet #ickegodkänt

SAMT

Skådespelarstudenter i årskurs 2 vid Teaterhögskolan i Malmö.

TACK TILL

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fakulteterna för humaniora och teologi
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten
Lunds tekniska högskola
Ekonomihögskolan

som har möjliggjort genomförandet av
detta seminarium.