lunduniversity.lu.se

Nya djurskyddslagen engagerar och väcker känslor

2018-04-05

Tobias Linné, forskare och universitetslektor på KOM

Tobias Linné, forskare och universitetslektor på KOM

Inte alls förvånande, säger Tobias Linné, som undervisar bland annat i kritiska djurstudier på KOM

Tobias Linné, som undervisar bland annat i kritiska djurstudier på KOM vid Lunds universitet, blir intervjuad av Svenska Yle Nyheter angående den nya djurskyddslagen.

Enligt Linné har globaliseringen lett kravet på allt flera djur på gårdarna för att verksamheten ska bli lönsam. Det här har fördjupat konflikten mellan djurrättsföreningarna och producentorganisationer.

Djurrättsaktivister och husdjursproducenter ofta är av olika åsikt om hur sträng lagen ska vara. Det går en klar skiljelinje mellan den urbana medelklassen och landsbygden.

Ett tydligt exempel på konflikten mellan urbant och ruralt var enligt Linné vargdiskussionen i Sverige för några år sedan. Urbana stockholmare var mot att vargar skjuts, medan många som bodde på landsbygden talade för jakt på varg.

Det är inte bara etiska aspekter som spelar in, säger Linné. Urbana människor engagerar sig i klimatförändringen genom att sluta konsumera kött. Det anses dessutom vara ohälsosamt att äta mycket kött.

– Det är ofta den här typen av urbana livsstilsvärden som finns i de stora städerna. Att bry sig om miljön genom att ändra sina konsumtionsvanor är typiskt för den liberala storstadsvärlden.

Linné har gjort många intervjuer med mjölkbönder i Sverige. Många tampas med problemet att de måste öka antalet djur för att få upp lönsamheten.

– Det tror jag inte heller att personer som bor i städerna förstår för vi har inte den insynen i hur produktionen går till i dag, säger han.

Inom de senaste 70 åren har det skett en stor förändring i djurhushållningen i Norden. Den globala marknaden har påverkat husdjurshållningen enligt Linné. Konkurrensen är allt hårdare.

– Vi har djurfabriker helt enkelt. Bestånden av djur har ökat mångdubbelt och det handlar om produktivitet.

Linné påminner om en diskussion i Sverige för några år sedan kring om konsumenten är villig att betala mera för etiskt producerat kött. Det här är ju en diskussion som också SLC vill att vi ska föra.

– Många bönder i Sverige säger att de gärna vill producera det här fina, etiska grisköttet, men det är ingen som vill betala för det.

På frågan varför den moderna människan engagerar sig så mycket i djurens välfärd säger Tobias Linné att det här egentligen inte är någonting nytt. Vid sekelskiftet 1900 fanns det bättre bemedlade som engagerade sig mot plågsamma djurförsök. På 60-talet kom ett engagemang för djurens rättigheter i samband med att också andra rörelser växte fram såsom feminismen och västerradikalismen.

– Det blev en fråga om rättighet. Det började bildas en djurrättsrörelse i västvärlden.

Enligt Linné upplevde djurrättsrörelsen ett nytt uppsving i och med att sociala medier slog igenom. Det var ett nytt sätt att sprida sina tankar och idéer.

Läs hela artikeln i Svenska YLE Nyheter

Latest News

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

More news