lunduniversity.lu.se

Öppet Seminarium 28 augusti - Höj ribban kvinnor!

2018-08-08

Kommitten för åttonde mars-seminarier inbjuder till seminarium med Birgitta Ohlsson i Lux Aula

PLATS: LUX Aula
TID: 16:00-17:30
SEMINARIUM MED BIRGITTA OHLSSON

”Prestationsprinsessor”, ”duktiga flickor”. Samhällets syn på högpresterande kvinnor skevar. Vi har bland annat hört röster som menar att kvinnor ska sluta vara duktiga och sänka kraven på sig själva, men är det verkligen rätt väg att gå? I själva verket har vi mycket att lära av den duktiga flickan. Flit, strävsamhet och höga förväntningar möjliggör klassresor,krossar glastak och får drömmar att slå in.

Nu tar Birgitta Ohlsson revansch för den duktiga flickan. Med utgångspunkt i sitt eget liv visar hon att duktighet och höga prestationskrav inte behöver vara en börda. Det kan lika gärna vara ett maktmedel och ett redskap på vägen mot ett mer jämställt samhälle.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.


VID FRÅGOR VAR GOD KONTAKTA:
• Gunilla Jarlbro, gunilla.jarlbro@kom.lu.se
• Tomas Brage, tomas.brage@teorfys.lu.se
• Inger Lövkrona, inger.lovkrona@kultur.lu.se

Latest News

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

More news