lunduniversity.lu.se

8 mars snart på UR

2019-04-04

Missade du 8 mars -seminariet på temat "#Metoo och nu då?”. Du får en ny chans.

Seminariet kommer sändas i kunskapskanalen.

Onsdag 8 maj

 14:50 Metoo-uppropen

Emmy Lilliehorn är konsult och samordnare för Metoo-uppropen. Här talar hon om hur uppropen började och spred sig i Sverige, samt hur man valt att arbeta vidare och organisera sig. Arrangör: Lunds universitet.

 15:20 Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Ulrika Andersson är universitetslektor vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Här talar hon om Tellus, ett forskningsbaserat projekt om förekomsten av sexuella trakasserier på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

 15:40 Makten är där pengarna är

Anna Serner är vd för Svenska filminstitutet. Här berättar om deras arbete med att åstadkomma jämställd filmproduktion i Sverige. Arrangör: Lunds universitet.

 16:10 Metoo och medieetiken

Ida Ölmedal är kulturchef på Sydsvenska dagbladet. Här talar hon om journalistiken som bedrevs hösten 2017, kopplat till metoo-uppropen och namnpubliceringarna som gjordes då. Arrangör: Lunds universitet.

 16:30 En farlig tid för män?

Gabriella Nilsson, docent och lektor vid Lunds universitet, berättar om varför vi inte lever i ”en farlig tid för män”. Arrangör: Lunds universitet.

 

Torsdag 9 maj

 

16:00 Metoo-debatten i Sverige och Danmark

Tina Askanius, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, talar om skillnaderna mellan Danmark och Sverige i Metoo-debatten. Arrangör: Lunds universitet.

 16:25 Skolan, sexuella trakasserier och övergrepp

Elinor Holmström är lärare och initiativtagare till #ickegodkänt. Här talar hon om skolans ansvar gällande sexuella trakasserier och övergrepp samt hur hon arbetar i skolan med dessa frågor. Arrangör: Lunds universitet.

 

Söndag 12 maj

9:00 Metoo-uppropen

Emmy Lilliehorn är konsult och samordnare för Metoo-uppropen. Här talar hon om hur uppropen började och spred sig i Sverige, samt hur man valt att arbeta vidare och organisera sig. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 8/5.

 9:30 Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Ulrika Andersson är universitetslektor vid juridiska institutionen på Lunds universitet. Här talar hon om Tellus, ett forskningsbaserat projekt om förekomsten av sexuella trakasserier på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 8/5.

 9:50 Makten är där pengarna är

Anna Serner är vd för Svenska filminstitutet. Här berättar hon om deras arbete med att åstadkomma jämställd filmproduktion i Sverige. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 8/5.

 10:15 Metoo och medieetiken

Ida Ölmedal är kulturchef på Sydsvenska dagbladet. Här talar hon om journalistiken som bedrevs hösten 2017, kopplat till metoo-uppropen och namnpubliceringarna som gjordes då. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 8/5.

 10:35 En farlig tid för män?

Gabriella Nilsson, docent och lektor vid Lunds universitet, berättar om varför vi inte lever i ”en farlig tid för män”. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 8/5.

 11:05 Metoo-debatten i Sverige och Danmark

Tina Askanius, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, talar om skillnaderna mellan Danmark och Sverige i Metoo-debatten. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 9/5.

 11:30 Skolan, sexuella trakasserier och övergrepp

Elinor Holmström är lärare och initiativtagare till #ickegodkänt. Här talar hon om skolans ansvar gällande sexuella trakasserier och övergrepp samt hur hon arbetar i skolan med dessa frågor. Arrangör: Lunds universitet. Repris från 9/5.

Latest News

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

More news