Education plan

[Translate to English:]

Utbildningsplan

 • HGJOUL

Kursplaner

 • JOUA00
   Kursen ersätter JOUA01 och JOUA11
 • JOUA12
 • JOUK11

Delkurser

Termin 1
 • Introduktion till journalistiken
 • Journalistikens genrer
 • Lagar, etik, offentlighetsprincip
 • Demokrati, politik och mediemakt
Termin 2
 • Redaktionellt arbete
 • Journalistik som forskningsobjekt
 • Journalistisk granskning
Termin 3
 • Reportage
 • Journalistikvetenskaplig teori och metod
 • Examensarbete

Praktikkurser

 • JOUD01
 • JOUD02