Excellent theses

2009

Den nakna sanningen om en blottande censur

Charlee Petersson & Johanna Ottosson (2017)

2016

2015

UNDER CONSTRUCTION

Vi värderar examensarbeten högt inom MKV i Lund. Som ett led i det vill vi visa upp och belöna de uppsatsarbeten som på ett eller annat sätt höjer sig över mängden. Det gör vi på kandidatnivån genom att publicera de särskilt förtjänstfulla uppsatserna i rapportserien Förtjänstfulla examensarbeten i MKV (FEA), och på masternivå genom antologiserien Excellent Dissertations.

Uppsatserna har seminariebehandlats och examinerats på sedvanligt sätt och naturligtvis fått högsta betyg. För att nomineras till rapportserien krävs det dock inte bara högsta betyg - uppsatserna har alla utmärkt sig utöver betygskriterierna. De är omarbetade för att anpassas till forskningsrapportens respektive bokkapitlets former.

Vill du köpa någon/några av publikationerna gör du det via en nätbokhandlare som t.ex. Adlibris och Bokus men du kan givetvis läsa dem gratis i pdf-version (se nedan).

Excellent MSc Dissertations 2017

The message is the medium - Luffarsäkra bänkar ur ett ideologiskt perspektiv

Fredrik Edin (2014)

2014

2012

2011

2008