lunduniversity.lu.se

Praktikkurser

Du som har läst 150 högskolepoäng varav 90 hp i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, samt avslutat din kandidatuppsats, kan söka till en praktikkurs om 15 eller 30 högskolepoäng. Praktikplatsen väljer och ordnar du på egen hand.

Läs noggrant informationen i Praktikinstruktionerna om du funderar på att praktisera inom ramen för någon av våra praktikkurser!

OBS! Praktikplan och praktikplats måste inte vara färdiga och godkända innan terminsstarten, men om du hittat en praktikplats, skicka in praktikplanen så fort som möjligt (se kontaktuppgifter till höger).

Information och blanketter

Erasmuspraktik och stipendier

Att praktisera med Erasmus
Om du vill få arbetserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus praktisera på ett företag eller organisation i något av de 32 länder som ingår i Erasmus. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola.

Du får stipendium
Som praktikant med Erasmus får du ett stipendium från ditt universitet eller högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 200 och 500 euro i månaden.

Hälsningar från praktikstudenter

Sofie på Mastiff

Hej, jag har under hösten haft min praktik på produktionsbolaget Mastiff i Stockholm. En praktikplats som har gett mig otroligt mycket! Jag har under min tid på Mastiff fått insikt i tv-branschen och fått förståelse för vad jag framförallt inte vill jobba med.

Jag började min praktik som produktionssekreterare på SVT programmet Så ska det låta där jag fick utvecklas inom koordinering och projektplanering. I november var projektet över och jag fortsatte min praktik på TV3s Paradise Hotel. Denna gången som rekvisitör på plats i Mexiko. Jag har haft turen att få vara på två så pass olika projekt som båda har gett mig ovärderliga kunskaper och kontakter.

Inom film och tv branschen arbetar man oftast i projekt som kan variera enormt därför vill jag rekommendera alla som vill in i branschen att praktisera då det ger en möjlighet att hitta sin plats, vilken typ av projekt man gillar och såklart visa vad man går för. Jag fick direkt anställning efter min praktik och har nu flera roliga projekt att se fram emot!

Sofie Odén

Thea på SalesLounge

Hej! Jag gjorde min praktik på SalesLounge, en startup som erbjuder en digital plattform för säljare, ledare och entreprenörer. Som praktikant på SalesLounge fick jag tillsammans med min handledare planera vilka arbetsuppgifter som skulle bidra till min utbildning på bästa sätt och som jag själv tyckte passade mina intressen. Det jag i huvudsak ägnade mig åt var sociala medier, redaktionellt arbete, SEO och poddinspelning.

Fördelen med att praktisera på ett så pass litet företag är att man jobbar tätt ihop, vilket gör att du får all den hjälp och uppmärksamhet du vill ha av din handledare. Min handledare bistod med bra och kommunikativ handledning och gav mig stor frihet i att bidra med mina egna idéer. Fokus låg på det jag själv tyckte vad kul och kände att jag klarade av - inte på något som jag inte fick ut något av.

Thea Eklås Chintoh

Sandra på Starcom

Jag hade min praktik på Starcom i Malmö och har nu under hösten fått anställning som medieplanerare.

Livet på mediebyrå är otroligt varierande och ständigt utvecklande! I mitt arbete med att ta fram mediestrategier till olika kunder fylls vissa dagar med kreativt arbete och brainstormande, medan andra spenderas i Excel där planer infogas och siffror dubbelkollas.

Jag har fått lära mig medieplanering i olika mediekanaler, träffat representanter från alla de stora svenska mediehusen och fått en inblick i en bransch som jag tidigare inte visste något om. Dessutom har jag nu fått världens härligaste arbetskamrater!

Sandra Carlsson

 

Julia på Rättviseförmedlingen

Hej! Jag gör min praktik på Rättviseförmedlingen, en ideell organisation som arbetar med jämlikhets- och mångfaldsfrågor. Som praktikant på Rättviseförmedlingen får jag göra allt möjligt. Projektleda, arbeta med sociala medier, göra kampanj- och annonsstrategier, syssla med medieanalys och omvärldsbevakning osv osv.

Fördelen med att vara på en lite mindre organisation är helt klart att jag får göra många olika saker, och därmed lära mig mer. En annan fördel är att jag omedelbart kände mig som en i teamet.

Att praktisera på Rättviseförmedlingen är spännande, utvecklande och otroligt lärorikt. Rekommenderar alla som vill lära sig mer om samhällsförändring som drivkraft för kommunikation att göra sin praktik på Rättviseförmedlingen!

Julia Ohlström

Torben på Externa Relationer, Lunds universitet

När jag gjorde min praktik på Externa Relationer, Lunds universitet, fick jag vara projektledare och kommunikatör inför ett evenemang som hade ungefär 6 000 besökare.

Jag tyckte att det var mycket roligt att arbeta så fritt och kreativt. Det var en fascinerande känsla att se sitt egna evenemang bli en succé.

Mina kollegor var allihop supertrevliga och det var aldrig svårt att få hjälp när man behövde det.

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett, men samtidigt ganska teoretiskt ämne, därför kan jag starkt rekommendera att göra praktik!

Praktikkursen har hjälpt mig att upptäcka vilka yrken som jag är intresserad av.

Torben Weber

Philip på Kulturdepartementet

Glada hälsningar från Kulturdepartementet där jag nu äntligen påbörjat min praktikperiod. Första veckan har varit intensiv, det är många nya intryck, kollegor och miljöer att bekanta sig med men i överlag har det gått som på räls och jag trivs enormt mycket!

Philip Stenström

Emmie på PR-byrån Mannov

Jag är på en PR-byrå som har ett brett arbetsfokus på kommunikation, vilket ger en bra insyn i branschen och ger värdefulla insikter vilka vägar som jag själv kan tänka mig att gå efter stundande examen. Medieanalys har jag bland annat fått upp ögonen för hittills, vilket känns som en bra upptäckt för framtida karriärsval.

Emmie Sandberg

Julie på danska ambassaden i Washington, DC

I am currently doing an internship with the Press section at the Embassy of Denmark in Washington, DC in the U.S. It is very interesting as you get to have hands on experience with press work, and you get to see how the Ministry of Foreign Affairs work abroad.

The practical experience I get from doing an internship has helped me find out how my academic skills can be used at a workplace. I think it is important to know that academic skills, because they are not a "one-to-one" practical competence, function as analytical tools to get a broader understand of how structures at several levels work when solving a task rather than just solving it. It is not just about solving a task, it is the overall "how" of solving it that is at play. This is not always easily done, however, it is extremely beneficial in the long run. 

I would definitely recommend doing an internship to anyone who wants to get hands on experience in addition to their academic skills.

Also, I had the opportunity to meet the President of the United Nations General Assembly, Mogens Lykketoft, when he stopped by. (Luckily, I managed to keep my dignity intact - or something ;))

Julie Kirk