lunduniversity.lu.se

Djuren i fokus på ny samhällsvetenskaplig grundkurs

Vårt samhälle består inte bara av människor, utan också av djur. Detta faktum vill kursen Critical Animal Studies: Animals in Society, Culture and the Media belysa. Förra gången kursen gavs var det fler än 80 sökande till de 30 platserna.
- Kursen är den första i sitt slag på grundnivå i Sverige, säger Tobias Linné som är kursansvarig och lektor vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till kursen.

Kursen i kritiska djurstudier vänder sig till alla som är intresserade av eller sysselsatta med djurfrågor av olika slag. Den är tvärvetenskaplig och integrerar forskning i djurstudier från bland annat sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, filosofi, kulturstudier, geografi och genusforskning.
Varför behövs en kurs om djur i samhället?
- Samhällsvetenskapen fokuserar oftast på människor. Men det är ju så att vårt samhälle inte bara består av människor, utan också av djur. Det kan vara allt ifrån djur som används inom vården till exempel för rehabilitering, till de som hamnar på tallriken. Djur blir ofta marginaliserade eller reducerade till råvaror, produktionsenheter eller statussymboler. Detta är något som vi tycker är viktigt att lyfta fram och problematisera, säger Tobias Linné.

- Genom kursen vill vi bidra till att vidga perspektiven. Det handlar inte bara om ett etiskt perspektiv, utan även om ett kritiskt perspektiv på hur vårt samhälle gjort sig beroende av djur på olika sätt. Vi vill också lyfta fram möjligheter till förändring.

Tobias Linné kommer att hålla kursen tillsammans med sin lärarkollega Kurt Boyer, doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet.
. Kursen går på halvfart över tio veckor och förutsätter ett aktivt deltagande, då undervisningen till stor del är seminariebaserad.
- Vi bygger kursen tillsammans med deltagarna och kommer att använda olika pedagogiska former som föreläsningar, seminarier, presentationer och diskussioner.
Fokus på djur som en del av samhället är ett forskningsfält som ännu inte är etablerat i Sverige, men som är desto större internationellt.

- Kursen kräver visserligen bara allmän behörighet, men den utgör samtidigt en unik introduktion till detta forskningsfält, säger Tobias Linné.
Vårterminen 2014 är tredje tillfället då kursen ges. Förra gången, våren 2013, hade kursen mer än 80 sökande till de 30 platserna. Många av studenterna var också mycket nöjda efter att ha läst kursen.
- Vi upplever att vi fått väldigt bra respons från studenterna, flera har berättat för oss efteråt att kursen i grunden har förändrat deras syn på djur och på relationer mellan människor och djur. Vi har till och med fått höra av några att det är den bästa kurs som de läst, och det känns förstås väldigt inspirerande.