Internt

Information om mötestider och sammankomster

Institutionsstyrelsens sammanträden

Lokal meddelas med kallelse. Alla möten hålls kl 9.00 till 12.00.

 • 21 januari
 • 1 mars
 • 8 april
 • 8 juni

Personalmöten hålls regelmässigt varannan måndag 9-10

 • 25/1
 • 8/2
 • 22/2
 • 8/3
 • 22/3
 • 12/4
 • 26/4
 • 10/5
 • 24/5
 • 7/6

Administrationens möten

Lokal meddelas löpande. Möten hålls kl 9.00 till 10.00. Inkluderar institutionens prefekt, studierektorer, studievägledare samt administratör.

Ämnesmöte: Mediehistoria

 • 4/3 9.00-12.00
 • 8/4 13.00-14.00
 • 17/5 10.00-11.00
 • 10/6 9.00-10.00

Ämnesmöte: Retorik

   Institutionsstyrelse 2021-2023

   Ordförande
   Ulrika Holgersson

   Ledamöter
   Magnus Andersson
   Marie Cronqvist
   Mika Hietanen
   Tobias Linné
   Michael Rübsamen

   Suppleanter för vetenskapligt kompetenta lärare
   Anders Sigrell
   Fredrik Schoug

   Övriga löpande möten

   • Handledarkollegiet
   • Ämnesmöten i journalistik (oftast i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen)
   • Ämnesmöten i MKV