Internt

Information om mötestider och sammankomster

Institutionsstyrelsens sammanträden

Lokal meddelas med kallelse. Alla möten hålls kl 9.00 till 12.00.

 • 10 februari
 • 23 mars
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 30 september
 • 4 november
 • 4 december

Personalmöten

 • 24 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni

Administrationens möten

Lokal meddelas löpande. Möten hålls kl 9.00 till 10.00. Inkluderar institutionens prefekt, studierektorer, studievägledare samt administratör.

 • 3 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni

Ämnesmöte: Mediehistoria

 • 26 februari 11.30–13.00
 • 1 april 11.30–13.00
 • 29 april 13.30–15.00
 • 4 juni 17.00–

Ämnesmöte: Retorik

 • 16 mars kl. 13-15 i A333

  Ansöknings-internat

  • 19-20 november 2020 på Flädie Mat- och vingård

  Personaldagar/internat

  • 21 augusti 2020

   Institutionsstyrelse 2019-2021

   Ordförande
   Mia-Marie Hammarlin

   Ledamöter
   Magnus Andersson
   Marie Cronqvist
   Tobias Linné
   Anders Sigrell
   Joanna Doona

   Suppleanter för vetenskapligt kompetenta lärare
   Fredrik Schoug
   Deniz Duru

   Övriga löpande möten

   • Handledarkollegiet
   • Ämnesmöten i journalistik (oftast i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen)
   • Ämnesmöten i MKV