Med anledning av Covid-19 (corona)

Information till studenter

Undervisning höstterminen 2020 kommer att ske både online och på campus

Undervisningen på Institutionen för kommunikation och medier får från och med 15 juni 2020 ske både online och på campus. Vid campusundervisning måste hänsyn tas till de universitetsövergripande beslut som finns, samt Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för att minska spridningen. Universitet, fakulteterna och institutionen gör riskanalyser inför eventuella campus-baserad undervisning.

Restriktionerna om maximalt 50 personer på samma plats samt social distansering gäller fortsatt. Om den campusbaserade undervisningen inte kan genomföras på grund av detta, exempelvis för att undervinsingssalar är för små för antalet kursdeltagare, kommer undervisningen att ske online. Information om detta kommer i augusti till alla antagna studenter.

Detta innebär att majoriteten av våra kurser kommer att bedrivas online, åtminstone till stor del, under första och eventuellt andra halvan av höstterminen 2020. Den campusbaerade undervisning som sker kommer att ske under förutsättningen att vi kan garantera minst 1,5 m avstånd mellan människor.

 • Om du besöker universitetets lokaler, håll distansen!

  Studieplatser och bibliotek är tillgängliga (t ex SOL och LUX) men kommer att stängas om studenter inte ser till att hålla distans mellan sig. Efter upprepade försök att uppmana studenter att hålla distansen genom information och flytt av stolar varnar nu fakulteterna tillsammans för att lokalerna kommer att stängas för studenter om distans inte hålls.

  Fakulteterna utfärdar på detta sätt en skarp varning. Om inte social distansering omedelbart säkras i fakulteternas studiemiljöer i Lund, inklusive Eden, Sambib, SOL och LUX, kommer de att stängas och hållas stängda tills vidare.

  Fakulteterna har inte resurser att bevaka hur studiemiljöerna används, utan förlitar sig på att studenter tar eget ansvar. Den tillgängliga lokalytan räcker till, men när studenter möblerar om och sitter tillsammans skapar det problem.

  Vänligen följ rekommendationerna!

 • Viktigt att alla studenter kontrollerar sin epost ofta

  Om du är osäker på om du fått information med anledning av övergången till distansundervisning, gå in på Studentportalen, logga in och kontrollera att du använder den adress du tidigare angett. Den adress som finns här kommuniceras till alla andra system, som t. ex. Ladok, Live@Lund och Canvas. Lärarna arbetar hårt med övergången nu vilket innebär att de inte hinner svara på mail i samma takt som vanligt.

Information från andra myndigheter

Kontrollera din epostadress!

Gå till Studentportalen

LUs information angående coronaviruset

Här finns även vanliga frågor från studenter samlade

Biblioteket öppet

Se nya öppettider här

CSN information

Vad händer nu? För dig med studiemedel

Information från Fakulteterna för humaniora och teologi

Angående övergången till distansundervisning