Med anledning av Covid-19 (corona)

Information om utbildning och examination första hälften av vårterminen 2021

Nya restriktioner med anledning av rektorsbeslut 21 december, 2020

Uppdaterad 2020-01-13

Under hösten har spridningen av coronaviruset åter ökat i samhället. Regeringen meddelade ytterligare skärpta restriktioner fredagen den 18 december. Därför skärper HT-fakulteterna sitt beslut och alla studenter har ansvar att följa de nya restriktionerna, i första hand till och med den 23 mars, 2021.

För studenter vid Kommunikation och Medier innebär det följande:

 • Utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Det kommer eventuellt att innebära förändringar i undervisning och examinationer under januari – mer information kommer att finnas via din lärplattform Canvas eller på kurshemsidan och uppdateras så fort som möjligt.
 • Alla studenter uppmanas därför att i största möjliga mån studera hemifrån till och med den 23 mars 2021. Studieplatser och datorplatser hålls under denna tid tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum och lunchrum hålls stängda.

Information om utlandsstudier
Studenter som har blivit nominerade för utlandsstudier ska följa UD:s restriktioner och partneruniversitetens beslut – kontakta internationella kontoret, international@ht.lu.se, om ni har frågor.

Åtgärder för en säker studiemiljö

Att studera hos oss ska kännas tryggt. Samhällsvetenskapliga fakulteten har därför beslutat om en rad åtgärder för att campusundervisningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Vi har anpassat möbleringen i våra lokaler så att avstånd ska kunna hållas.
 • Undervisningssalar kommer att utnyttjas under en större del av dagen (8-18) för att sprida ut undervisningen.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt i anslutning till lärosalar.
 • Desinfektionsservetter finns tillgängliga i klassrum/datorsalar/vid datorplatser så att man kan torka av bord, tangentbord och datormus innan/efter användning.
 • Mikrovågsugnar där man som student kan värma sin lunchlåda är tillfälligt avstängda, eftersom det är svårt att upprätthålla fysisk distans på dessa platser. Vi rekommenderar i stället att ta med kall lunchlåda.

En säker studiemiljö - allas ansvar

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du som studerar hos oss:

 • håller avstånd! (1,5 m)
 • stannar hemma vid tecken på förkylning och sjukdom
 • tvättar händerna ofta och noga eller använder handsprit
 • lämnar undervisningssalen och korridoren efter avslutad lektion
 • respekterar avgränsningar i lokalerna
 • respekterar möblering i lektionssalar och inte flyttar runt stolar och bord
 • inte ställer fram undanplockade möbler.

På lu.se finns information om hur du ska agera om du har symptom eller konstaterad Covid-19.

 

Har vi din e-postadress?

Lunds universitet skickar information till den e-postadress som är registrerad i Ladok. Gå gärna in en extra gång och kontrollera så att vi har rätt adress.

Logga in på Studentportalen www.student.lu.se

Stöd som finns att få

  Resurser på distans

  HT-biblioteken erbjuder stöd och service för att underlätta distansstudier.

  Bibliotekets webbplats

  Studenthälsan 

  Studenthälsan ger stöd, råd och behandling. Tid bokas via hemsidan.

  Studenthälsans sida på lu.se

  Studieverkstaden

  Studieverkstaden erbjuder hjälp med bland annat studieteknik. För närvarande erbjuds digitala möten eller telefonmöten. Tid bokas via hemsidan. 

  Studieverkstadens sida på lu.se

  Kontrollera din epostadress!

  Gå till Studentportalen

  LUs information angående coronaviruset

  Här finns även vanliga frågor från studenter samlade

  Biblioteket öppet

  Se nya öppettider här

  CSN information

  Vad händer nu? För dig med studiemedel

  Information från Fakulteterna för humaniora och teologi

  Angående övergången till distansundervisning