lu.se

Med anledning av Covid-19 (corona)

Information till studenter

Övergång till distansundervisning

  • Undervisning ska ske på distans

    Alla studenter som är registrerade eller antagna till kurser vid KOM har fått eller kommer att få information om detta via mail från sina lärare (gäller både pågående kurser och kurser som börjar inom kort).
  • Viktigt att alla studenter kontrollerar sin epost ofta

    Om du är osäker på om du fått information med anledning av övergången till distansundervisning, gå in på Studentportalen, logga in och kontrollera att du använder den adress du tidigare angett. Den adress som finns här kommuniceras till alla andra system, som t. ex. Ladok, Live@Lund och Canvas. Lärarna arbetar hårt med övergången nu vilket innebär att de inte hinner svara på mail i samma takt som vanligt.

Information från andra myndigheter