lu.se

Gratulationer till Helena Sandberg

2018-11-15

Foto: Hal Gatewood

Institutionen gratulerar Helena Sandberg som beviljats medel från Vetenskapsrådet för att studera de yngstas medieanvändning och internetbruk.

Projektet beviljades 5 420 000 kronor för att under fyra år studera våra yngsta medborgares digitala vardagsliv. Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap är projektledare. I projektet medverkar även docenterna Ulrika Sjöberg, vid Malmö Universitet och Ebba Sundin, från Högskolan Halmstad.

Det finns i dag god kunskap om skolbarns medieanvändning och internetbruk, men forskningen om våra allra yngsta medborgare, barn 0-3 år, är ytterst begränsad, nationellt och internationellt. Vi vet därmed ytterst lite om hur små barn introduceras till och anammar ny medieteknologi, och vilken betydelse den får för barns vardag samt modernt familjeliv. Det föreslagna projektet har som mål att fylla denna kunskapslucka och därmed bidra med unik ny kunskap.

Kontaktperson:
Helena Sandberg
helena.sandberg@kom.lu.se
046-2220329
0706119180

Michael Rübsamen

Senaste nyheterna

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

Fler nyheter