lu.se

Gratulationer till Helena Sandberg

2018-11-15

Foto: Hal Gatewood

Institutionen gratulerar Helena Sandberg som beviljats medel från Vetenskapsrådet för att studera de yngstas medieanvändning och internetbruk.

Projektet beviljades 5 420 000 kronor för att under fyra år studera våra yngsta medborgares digitala vardagsliv. Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap är projektledare. I projektet medverkar även docenterna Ulrika Sjöberg, vid Malmö Universitet och Ebba Sundin, från Högskolan Halmstad.

Det finns i dag god kunskap om skolbarns medieanvändning och internetbruk, men forskningen om våra allra yngsta medborgare, barn 0-3 år, är ytterst begränsad, nationellt och internationellt. Vi vet därmed ytterst lite om hur små barn introduceras till och anammar ny medieteknologi, och vilken betydelse den får för barns vardag samt modernt familjeliv. Det föreslagna projektet har som mål att fylla denna kunskapslucka och därmed bidra med unik ny kunskap.

Kontaktperson:
Helena Sandberg
helena.sandberg@kom.lu.se
046-2220329
0706119180

Michael Rübsamen

Senaste nyheterna

KOMs Marie Cronqvist i ledningen för LU:s Framtidsvecka 2019
2019-06-07
Den 14–20 oktober hålls Lunds universitets första populärvetenskapliga Framtidsvecka!

Små barns skärmvanor under lupp i nytt forskningsprojekt
2019-05-10
Digitaliseringen förändrar våra liv och flera försöker förstå på vilket sätt. Men när det kommer ...

Forskaren förklarar: Därför reagerar människor på svandöden
2019-04-15
KOM:s Tobias Linné (MKV) intervjuas av SVT

8 mars snart på UR
2019-04-04
Missade du 8 mars -seminariet på temat "#Metoo och nu då?”. Du får en ny chans.

Två doktorandplatser i medie- och kommunikationsvetenskap
2019-01-10
Institutionen för Kommunikation och Medier utlyser två doktorandplatser i medie- och ...

Fler nyheter