lu.se

Gratulationer till Helena Sandberg

2018-11-15

Foto: Hal Gatewood

Institutionen gratulerar Helena Sandberg som beviljats medel från Vetenskapsrådet för att studera de yngstas medieanvändning och internetbruk.

Projektet beviljades 5 420 000 kronor för att under fyra år studera våra yngsta medborgares digitala vardagsliv. Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap är projektledare. I projektet medverkar även docenterna Ulrika Sjöberg, vid Malmö Universitet och Ebba Sundin, från Högskolan Halmstad.

Det finns i dag god kunskap om skolbarns medieanvändning och internetbruk, men forskningen om våra allra yngsta medborgare, barn 0-3 år, är ytterst begränsad, nationellt och internationellt. Vi vet därmed ytterst lite om hur små barn introduceras till och anammar ny medieteknologi, och vilken betydelse den får för barns vardag samt modernt familjeliv. Det föreslagna projektet har som mål att fylla denna kunskapslucka och därmed bidra med unik ny kunskap.

Kontaktperson:
Helena Sandberg
helena.sandberg@kom.lu.se
046-2220329
0706119180

Michael Rübsamen

Senaste nyheterna

Två doktorandplatser i medie- och kommunikationsvetenskap
2019-01-10
Institutionen för Kommunikation och Medier utlyser två doktorandplatser i medie- och ...

En plats på forskarutbildningen i Mediehistoria
2019-01-10
Den 1 februari 2019 utlyses en anställning som doktorand i mediehistoria vid Institutionen för ...

KOM welcomes guest researcher Ana Jorge
2018-12-17
The department of Communication and Media is proud to welcome guest researcher Dr. Ana Jorge Ana ...

SAVE THE DATE: 29-30 August 2019, International conference on health communication
2018-12-17
Upcoming conference collaboration between Uppsala and Lund

Fråga Lund Special i samarbete med SVT
2018-12-13
Fråga Lund Special i samarbete med SVT Några av Lunds skarpaste hjärnor svarar på dina smartaste ...

Fler nyheter