lu.se

Kommunikation och Medier gratulerar Gunilla Jarlbro

2018-11-20

Institutionen gratulerar Gunilla Jarlbro som fått stipendium för sin gärning som läroboksförfattare

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen

Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveri-ges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Senaste nyheterna

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

Fler nyheter