lu.se

En plats på forskarutbildningen i Mediehistoria

2019-01-10

Den 1 februari 2019 utlyses en anställning som doktorand i mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Mediehistoria är ett relativt ungt ämne som har sin bakgrund i ämnet pressvetenskap. Sedan ämnets tillkomst 2011 har fem avhandlingar lagts fram, och för närvarande finns två doktorander i ämnet. Det finns inget krav på att ha läst pressvetenskap eller mediehistoria tidigare. Du kan ha din bakgrund i en rad andra medieorienterade och/eller historiska ämnen som etnologi, idéhistoria, bokhistoria, journalistik, filmvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, musikvetenskap. Ditt intresse för det historiska perspektivet på mediala fenomen eller för mediala perspektiv på historien är huvudsaken.

 

Ämnet mediehistoria vid Lunds universitet har en tydlig kulturhistorisk profil, en empirisk bredd och en tonvikt på långa historiska perspektiv. Det monomediala perspektivet och det traditionella mediebegreppet har allt oftare visat sig otillräckliga. Konvergens, intermedialitet, remediering och systemaspekter hör inte endast vår egen tid till. Vi arbetar med ett brett mediebegrepp som inkluderar en rad medieformer utöver de traditionella massmedierna – som arkiv, böcker, cd-skivor, dagerrotyper, e-post och flaggor. Och till medieformer som tidningar och teve riktas nya frågor om tekniker och publiker, deltagande och makt, kultur och politik, gränser och materialitet, kön och etnicitet, tid och rum. Vår medialt omvälvande samtid öppnar för nya perspektiv på det förflutna, och kunskaper i mediernas historia gör vår egen belägenhet begripligare.

 

Internationellt är mediehistoria ett expanderande fält och ämnesmiljön i Lund har i egenskap av huvudkoordinator för forskningsnätverket ”Entangled media histories (EMHIS)” ett nära samarbete med etablerade centra för mediehistoria i Bournemouth, Aberystwyth, Hamburg och Sydney. Som doktorand i mediehistoria kommer du att omedelbart beredas plats såväl i EMHIS verksamhet som i den lokala ämnesmiljön och den tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid Institutionen för kommunikation och medier, som även rymmer ämnena journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och retorik. Mediehistoria har också ett nära samarbete med ämnet filmvetenskap i Lund, bland annat i form av masterutbildningen ”Film and Media History” och ett gemensamt forskarseminarium.

 

För en plats på forskarutbildningen i mediehistoria är kunskaper i svenska eller något annat skandinaviskt språk önskvärt men inte nödvändigt.

 

Observera att detta är en förhandsinformation. Utlysningen kommer den 1 februari 2019 på länken nedan med en ansökningstid på fyra veckor.

 

Välkommen med din ansökan i februari!

 

Kontakt: marie.cronqvistkom.luse, 046- 222 88 76 LU:s lediga anställningar: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Hemsida: http://www.kom.lu.se/forskning/mediehistoria/

Senaste nyheterna

KOM:s Tobias Linné i morgon-tv om "Mjölkkriget"
2019-09-19
Mjölken debatteras allt mer, av många olika anledningar, och nu senast efter att växtmjölkföretaget ...

KOMs Marie Cronqvist i ledningen för LU:s Framtidsvecka 2019
2019-06-07
Den 14–20 oktober hålls Lunds universitets första populärvetenskapliga Framtidsvecka!

Små barns skärmvanor under lupp i nytt forskningsprojekt
2019-05-10
Digitaliseringen förändrar våra liv och flera försöker förstå på vilket sätt. Men när det kommer ...

Forskaren förklarar: Därför reagerar människor på svandöden
2019-04-15
KOM:s Tobias Linné (MKV) intervjuas av SVT

8 mars snart på UR
2019-04-04
Missade du 8 mars -seminariet på temat "#Metoo och nu då?”. Du får en ny chans.

Fler nyheter