lu.se

Ny publikation från KOM

2019-11-04 | PUBLIKATION

Tommy Bruhn, postdoktor i retorik, skriver om retorisk flertydighet och politiskt ledarskap i Res Rhetorica

Artikelns heter "Rhetorical Ambiguity and Political Leadership: Ethos and Negotiation in Fredrik Reinfeldt’s 2005 'Welcome to the New Moderates' Speech"

Artikelns engelska sammanfattning:

"This article explores how rhetorically ambiguous speech acts can work as preventive negotiations of potential conflict within a political party and how such acts can affect the ethos of the leader. I show how rhetorically ambiguous speech can be a way of performing rhetorical leadership and communicating a democratic ethos while motivating participation in a common action for ends understood differently by different audiences."

För att hitta artikeln i sin helhet (på engelska), klicka på länken och sedan på pdf-symbolen (i två steg).

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt: Ryktesminering
2019-11-08
Mia-Marie Hammarlin och Fredrik Miegel i MKV vid KOM har fått medel från Riksbankens jubileumsfond ...

Forskningsanslag till KOM:s Marie Cronqvist!
2019-11-05
Projektet heter "Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media ...

Ny publikation från KOM
2019-11-04
Tommy Bruhn, postdoktor i retorik, skriver om retorisk flertydighet och politiskt ledarskap i Res ...

Framtidsvecka på LU
2019-10-01
Vilka blir morgondagens stormakter? Kommer roboten att bestämma? Hur länge kommer vi att arbeta – ...

KOM välkomnar AI-gästforskare!
2019-09-30
Under det kommande året får institutionen äran att gästas av Fredrik Heinz, docent i datavetenskap ...

Fler nyheter