lu.se

Forskningsanslag till KOM:s Marie Cronqvist!

2019-11-05 | FORSKNINGSANSLAG

Exempel på hur källmaterialet i det kommande projektet kan se ut

Projektet heter "Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media practices in the service of the Swedish psychological defence, 1953–1985".

Vetenskapsrådet tillkännagav igår beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Ett KOM-projekt beviljades medel, och det var mediehistorikern Marie Cronqvists “Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media practices in the service of the Swedish psychological defence, 1953–1985”.

I projektet ska Marie kombinera vetenskapshistoria och mediehistoria i en undersökning av framväxten av en medie- och kommunikationsvetenskaplig kunskapsbas inom det svenska efterkrigstida psykologiska försvaret. Bland annat handlar det om hur den så inflytelserika amerikanska massmedieeffekt-forskningen fick fäste i Sverige och hur man inom totalförsvarets så kallade “sektorsforskning” sökte vetenskapligt definiera centrala begrepp som information, upplysning, kommunikation och propaganda och hur forskare verkade i gränslandet mellan totalförsvar, akademi och medieindustri.

En förstudie till projektet, “Mediekunskaper och propagandaanalyser: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och PROPAN-projektet 1970–1974”, är publicerad i boken Efterkrigstidens samhällskontakter (red. Norén & Stjernholm, Lund: Mediehistoria, 2019).

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Forskningsprojekt: Ryktesminering
2019-11-08
Mia-Marie Hammarlin och Fredrik Miegel i MKV vid KOM har fått medel från Riksbankens jubileumsfond ...

Forskningsanslag till KOM:s Marie Cronqvist!
2019-11-05
Projektet heter "Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media ...

Ny publikation från KOM
2019-11-04
Tommy Bruhn, postdoktor i retorik, skriver om retorisk flertydighet och politiskt ledarskap i Res ...

Framtidsvecka på LU
2019-10-01
Vilka blir morgondagens stormakter? Kommer roboten att bestämma? Hur länge kommer vi att arbeta – ...

KOM välkomnar AI-gästforskare!
2019-09-30
Under det kommande året får institutionen äran att gästas av Fredrik Heinz, docent i datavetenskap ...

Fler nyheter