lu.se

Forskningsanslag till KOM:s Marie Cronqvist!

2019-11-05 | FORSKNINGSANSLAG

Exempel på hur källmaterialet i det kommande projektet kan se ut

Projektet heter "Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media practices in the service of the Swedish psychological defence, 1953–1985".

Vetenskapsrådet tillkännagav igår beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Ett KOM-projekt beviljades medel, och det var mediehistorikern Marie Cronqvists “Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media practices in the service of the Swedish psychological defence, 1953–1985”.

I projektet ska Marie kombinera vetenskapshistoria och mediehistoria i en undersökning av framväxten av en medie- och kommunikationsvetenskaplig kunskapsbas inom det svenska efterkrigstida psykologiska försvaret. Bland annat handlar det om hur den så inflytelserika amerikanska massmedieeffekt-forskningen fick fäste i Sverige och hur man inom totalförsvarets så kallade “sektorsforskning” sökte vetenskapligt definiera centrala begrepp som information, upplysning, kommunikation och propaganda och hur forskare verkade i gränslandet mellan totalförsvar, akademi och medieindustri.

En förstudie till projektet, “Mediekunskaper och propagandaanalyser: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och PROPAN-projektet 1970–1974”, är publicerad i boken Efterkrigstidens samhällskontakter (red. Norén & Stjernholm, Lund: Mediehistoria, 2019).

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Media history courses online in 2020
2020-05-29
Media History welcomes national and international students to join us in the autumn. We are opening ...

New summer course in journalism lanched
2020-05-05
The demand for journalism and communication is especially apparent in times of crisis. This summer, ...

Ny publikation från KOM
2020-04-17
Anders Eriksson, docent och lektor i retorik vid KOM, deltar med ett bidrag i en konferensantologi ...

KOM:s Marie Cronqvist om svensk krisberedskap
2020-04-08
Marie Cronqvist, mediehistoriker vid KOM och aktiv vid universitetets tankesmedja LU Futura, är ...

KOM:s Joanna Doona om humor i coronatider
2020-04-02
Nyhetsflödet domineras av coronakrisen. KOM:s Joanna Doona har intervjuats om coronahumorn i ...

Fler nyheter