lu.se

Finklädd prisutdelning på Vetenskapssocieteten

2019-12-03 | PRISUTDELNING

Prisutdelningen på Grand. Foto: Marie Cronqvist

Förberedelser på Absalon. Foto: Joanna Doona

I fredags när Vetenskapssocieteten firade årshögtid prisades Tommy Bruhn vid KOM för sin avhandling.

KOM är stolta över Tommys fina prestation och glada för att den uppmärksammas! Vetenskapssocietetens motivering lyder:

Tommy Bruhns avhandling i ämnet retorik, Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser behandlar hur mångtydighet kan användas som en strategi i politiska mobiliseringsprocesser. I skarpsinniga analyser av två vägskäl i svensk samtidshistoria, Lars Werners tal vid VPK:s kongress 1990 och Fredrik Reinfeldts lansering av de Nya Moderaterna 2005, demonstrerar Bruhn hur talaren genom medveten flertydighet kan förhålla sig till en sammansatt publik. På ett grundläggande plan bidrar avhandlingen till vår förståelse av den avgörande betydelse retorik, språk och kommunikation har för det samlande ledarskapet inom politiska organisationer, hanteringen av ideologiska konflikter och utstakandet av nya riktningar.

Tommy flankerades av sin före detta handledare, professorn i retorik Anders Sigrell, samt kavaljeren Michael Rübsamen, doktorand, vän och studievägledare vid institutionen. KOM representerades även av Ulrika Holgersson och Marie Cronqvist (som tagit bilden från prisceremonin här under!).

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Finklädd prisutdelning på Vetenskapssocieteten
2019-12-03
I fredags när Vetenskapssocieteten firade årshögtid prisades Tommy Bruhn vid KOM för sin avhandling.

Ny alumnundersökning från KOM visar goda resultat!
2019-11-21
Rapporten är den första som tar ett samlat grepp om KOM-studenternas liv efter studierna. Vi har ...

Vetenskapssocietetens avhandlingspris till Tommy Bruhn!
2019-11-19
Motiveringen tillkännages vid prisets utdelning vid årsmötet 29 november.

Solkatten-stipendiet till Lisa Källström!
2019-11-14
Med anledning av Astrid Lindgrens födelsedag tillkännager Svenska barnboksinstitutet i dag de ...

Forskningsprojekt: Ryktesminering
2019-11-08
Mia-Marie Hammarlin och Fredrik Miegel i MKV vid KOM har fått medel från Riksbankens jubileumsfond ...

Fler nyheter