lu.se

Finklädd prisutdelning på Vetenskapssocieteten

2019-12-03 | PRISUTDELNING

Prisutdelningen på Grand. Foto: Marie Cronqvist

Förberedelser på Absalon. Foto: Joanna Doona

I fredags när Vetenskapssocieteten firade årshögtid prisades Tommy Bruhn vid KOM för sin avhandling.

KOM är stolta över Tommys fina prestation och glada för att den uppmärksammas! Vetenskapssocietetens motivering lyder:

Tommy Bruhns avhandling i ämnet retorik, Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser behandlar hur mångtydighet kan användas som en strategi i politiska mobiliseringsprocesser. I skarpsinniga analyser av två vägskäl i svensk samtidshistoria, Lars Werners tal vid VPK:s kongress 1990 och Fredrik Reinfeldts lansering av de Nya Moderaterna 2005, demonstrerar Bruhn hur talaren genom medveten flertydighet kan förhålla sig till en sammansatt publik. På ett grundläggande plan bidrar avhandlingen till vår förståelse av den avgörande betydelse retorik, språk och kommunikation har för det samlande ledarskapet inom politiska organisationer, hanteringen av ideologiska konflikter och utstakandet av nya riktningar.

Tommy flankerades av sin före detta handledare, professorn i retorik Anders Sigrell, samt kavaljeren Michael Rübsamen, doktorand, vän och studievägledare vid institutionen. KOM representerades även av Ulrika Holgersson och Marie Cronqvist (som tagit bilden från prisceremonin här under!).

Joanna Doona

Senaste nyheterna

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

Ny antologi från KOM
2019-12-12
Sune Bechmann Pedersen från KOM och Christian Noak är redaktörer för Tourism and Travel during the ...

KOM:s Marie Cronqvist i Under strecket
2019-12-12
Under rubriken "När britterna drömde om en framtid med Europa" resonerar Marie om dagens brittiska ...

Ny publikation från KOM
2019-12-09
Deniz Duru, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver om sin analytiska resa ...

Finklädd prisutdelning på Vetenskapssocieteten
2019-12-03
I fredags när Vetenskapssocieteten firade årshögtid prisades Tommy Bruhn vid KOM för sin avhandling.

Fler nyheter