lu.se

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst

2020-02-05 | DOKTORANDTJÄNST

Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

En plats på forskarutbildningen är en fyra år (tidsbegränsad) tjänst som innebär att du utbildas till forskare. Arbetet består i stor delar av att forska och skriva på en akademisk avhandling (som en längre uppsats i bokform) och gå kurser. I vissa fall kan även så kallad institutionstjänstgöring förekomma, vilket exempelvis kan innebära undervisning eller administrativt arbete.

Behörigheten framgår av utbildningsplanen för forskarutbildningen i mediehistoria. Den sökande måste också kunna läsa på svenska. Läs mer i utbildningsplanen och kontakta oss (se nedan) vid frågor om behörighet.

I utlysningen står det också att "Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans."

Läs hela annonsen och sök tjänsten här.

Frågor?

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Info från LU: coronaviruset/Info from LU: the corona virus
2020-02-28
Universitet har uppdaterat rese-rekommendationer / The University has updated its travel ...

Media and communication MSc Symposium & Book Launch
2020-02-21
At the beginning of February our international MSc programme held its annual Postgraduate ...

Doktorandtjänst i mediehistoria utlyst
2020-02-05
Sista ansökningsdagen är 1 mars för start 1 september 2020.

New open access publication from KOM
2020-01-27
Zaki Habibi, doctoral candidate in media and communication studies at KOM, writes in the journal ...

KOM:s retorikstudenter ordnade Rhetoric slam
2020-01-09
Retoriktävlingen Rhetoric slam ordnades på Blekingska nationen 27 november. Kvällen bjöd på ...

Fler nyheter