lu.se

Ny publikation från KOM

2020-04-17 | NY PUBLIKATION

Anders Eriksson, docent och lektor i retorik vid KOM, deltar med ett bidrag i en konferensantologi om progymnasmata, efter en konferens på ämnet i Paris 2018.

Bidraget berör teorin bakom de retoriska övningarna, samt vad studenter lär sig i respektive övning. Antologin heter på franska Les Progymnasmata en pratique, de l'antiquité à nos jours eller på engleksa Practicing the Progymnasmata, from ancient times to present days (2020). Redakörer är Pierre Chiron och Benoît Sans.

Bidraget i fråga bygger på många års undervisning i samtida progymnasmata, en slags serie av retorikövningar där studenten gradvis tar sig an allt svårare uppgifter med målet att behärska retorikens grunder. Bland annat vill Eriksson kritiskt reflektera över teorin bakom progymnasmata, "to explain how I have adapted it to contemporary practice" (2020:342).

Eriksson berättar att han i sitt bidrag kritiserat Patricia Bizzel, redaktör för den i ämnet kända antologin The Rhetorical Tradition: "Hon skrev ned progymnasmata som en sorts övningar som knappast kan bli mer 'traditionally traditional'". Men efter konferensen i Paris 2018 träffade han på henne under en annan konferens, och berättar "[jag] kunde inte låta bli att berätta att jag just skrivit en artikel där jag polemiserade mot hennes värderande omdöme. Hon berättade då att hon helt hade ändrat sig och att hon nu använde övningarna med stor framgång med sina studenter. Så jag fick lägga till en sista fotnot."

Boken blir inom kort tillgänglig vid Lunds universitets bibliotek.

Joanna Doona

Senaste nyheterna

Media history courses online in 2020
2020-05-29
Media History welcomes national and international students to join us in the autumn. We are opening ...

New summer course in journalism lanched
2020-05-05
The demand for journalism and communication is especially apparent in times of crisis. This summer, ...

Ny publikation från KOM
2020-04-17
Anders Eriksson, docent och lektor i retorik vid KOM, deltar med ett bidrag i en konferensantologi ...

KOM:s Marie Cronqvist om svensk krisberedskap
2020-04-08
Marie Cronqvist, mediehistoriker vid KOM och aktiv vid universitetets tankesmedja LU Futura, är ...

KOM:s Joanna Doona om humor i coronatider
2020-04-02
Nyhetsflödet domineras av coronakrisen. KOM:s Joanna Doona har intervjuats om coronahumorn i ...

Fler nyheter