lu.se

All personal

Institutionen för kommunikation och medier

Nour Alhamidi, ekonom

Magnus Andersson, studierektor för forskarutbildningen

Joanna Doona, skyddsombud, studievägledare

046–222 08 14

Mia-Marie Hammarlin, personalansvarig, prefekt

Gunilla Jarlbro, skyddsombud

Michael Rübsamen, studievägledare

046–222 88 64

Sara Santesson, studierektor

Fredrik Schoug, studierektor

Erik Svanström, bibliotekarie

046–222 31 87
046–222 32 18

Linda Troein, arkivhanterare, utbildningsadministratör


Administration

Tommy Bruhn, samordnare

Joanna Doona, kommunikatör, studievägledare

Sara Santesson, stf prefekt, studierektor, studierektor för grundutbildningen

Fredrik Schoug, studierektor, studierektor för grundutbildningen

Linda Troein, katalogadministratör, schemaläggare, studievägledare, utbildningsadministratör

046–222 88 33


Journalistik

Karin Arbsjö, universitetsadjunkt

Marie Cronqvist, universitetslektor

Anja Gatu, universitetsadjunkt

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

046–222 01 16

Ola Isaksson, lärare, universitetsadjunkt

046–222 45 33

Oskar Martinsson, lärare

Andreas Mattsson, internationell koordinator, lärare, programkoordinator, projektledare, universitetsadjunkt

046–222 45 33

Helena Stenqvist Söderlin, universitetsadjunkt


Medie- och kommunikationsvetenskap

Magnus Andersson, universitetslektor

046–222 34 82

Peter Dahlgren, professor emeritus

046–222 40 18

Joanna Doona, programkoordinator

Deniz Duru, biträdande universitetslektor

Fredrik Edin, lärare

Zaki Habibi, doktorand

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

Fredrik Heintz, gästforskare

Annette Hill, professor

046–222 88 80

Gunilla Jarlbro, handledare, professor

046–222 88 37

Magnus Johansson, doktorand

Tobias Linné, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 41 64

Fredrik Miegel, universitetslektor

046–222 89 94

Gustav Persson, lärare

Hario Priambodho, doktorand

046–222 40 18

Emiliano Rossi, gästforskare

Michael Rübsamen, doktorand

046–222 88 64

Helena Sandberg, docent, universitetslektor

046–222 03 29

Fredrik Schoug, universitetslektor

046–222 45 34


Mediehistoria

Sune Bechmann Pedersen, forskare

046–222 84 89

Allan Burnett, doktorand

Marie Cronqvist, docent, universitetslektor

046–222 88 76

Ulrika Holgersson, docent, forskare, lärare

046–222 42 98

Charlie Järpvall, forskare

Charlotte Nilsson, doktorand

Christine Sandal, doktorand


Retorik

Tommy Bruhn, lärare

Anders Eriksson, docent, forskare, handledare, lärare, universitetslektor

046–222 03 14

Susanne Hedin, gästlärare

Lennart Hellspong, gästlärare, handledare

Mika Hietanen, universitetslektor

046–222 86 35

Lisa Källström, doktorand, lärare

Waldemar Petermann, doktorand

Sara Santesson, lärare, universitetsadjunkt

046–222 87 48

Anders Sigrell, professor

046–222 84 77

Martin Sundby, doktorand