Kurs

Kurskod: JOUD02
Engelsk titel: Journalism: Advanced Work Placement
Högskolepoäng: 15

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november kommer troligtvis fler moment att kunna förläggas på campus. Dessa förändringar publiceras den 1 oktober i schemat och/eller i Canvas.

Läs mer på Covid-19 och läsåret 2021/2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Behörighet: Grundläggande samt Journalistik: Kandidatkurs (JOUK10) samt godkänd praktikplats.

Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2021-10-29
Anmälningskod: LU-19711

Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-19721

Introduktionsmöte: 2021-08-30 kl. 15.00 – 16.00

Beskrivning

Kursen är en verksamhetsförlagd utbildning på heltid.

 Kursens syfte är att ge dig en yrkesförberedande praktik där den teoretiska delen av ämnet journalistik kopplas till en praktisk yrkesverksamhet. Praktikplatsen förväntas att ge dig kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter med journalistisk inriktning. Praktiktiden kommer att ge dig en fördjupad förståelse för hur journalistik kan användas i yrkeslivet.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
30 augusti 2021 – 29 oktober 2021

Öppen för sen anmälan

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Journalistik: Kvalificerad yrkespraktik är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2021

Öppen för sen anmälan

Introduktionsmöte

Måndagen den 30 augusti
kl. 15.00 – 16.00, obligatoriskt