Kurs

Kurskod: MHIA23
Engelsk titel: Media History: Material Perspectives on Media and Communication
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-02-14
Anmälningskod: LU-72711
Behörighet: Grundläggande samt minst Mediehistoria: Grundkurs (MHIA11) eller motsvarande kunskaper inom annat humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne

Introduktionsmöte: 2018-01-15 kl. 13.00 – 15.00 i SOL:L303a

Lärare: Patrik Lundell

Beskrivning

Kursen läses fristående och riktar sig till såväl yrkesverksamma som studerande.

I kursen introducerar och diskuterar vi materiella perspektiv på medier och kommunikation. Ett centralt inslag är att du, utifrån ett långt historiskt perspektiv, får resonera kring hur medier kan analyseras som fysiska objekt, apparater och maskiner. Vi utgår från teman som: skrivverktygens funktion i kunskapsproduktion, teven och radions roll i vardagslivet, och poeters användning av bandspelare. Teoretiska strömningar som vi särskilt lyfter fram är kulturteknik och mediearkeologi. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-15