lu.se

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs

MKVA11

Kurskod: MKVA11
Engelsk titel: Media and Communication Studies: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2019. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)
Anmälningskod: LU-63501

Introduktionsmöte: 2019-01-21 kl. 09.00 – 10.00: SOL:H104 hörsal

Lärare: Magnus Andersson, Mia-Marie Hammarlin, Gunilla Jarlbro, Magnus Johansson, Tobias Linné, Helena Sandberg, Fredrik Schoug

Beskrivning

  • Facebook, Twitter, dokusåpor och bloggar är exempel på företeelser i ett mediesamhälle där gränsen mellan det privata och det offentliga blivit allt mer suddig. Det är också bra exempel på olika mediefenomen som varken du, vi, företag eller organisationer kan stå oberörda inför.
  • Nu vill vi inte längre veta av hierarkiska och byråkratiska organisationer där chefen pekar med hela handen. Hur kommunicerar då dagens ledare och innebär en platt företagskultur att maktskillnaderna har jämnats ut, eller har de bara tagit sig nya uttryckssätt?

Börjar du läsa medie- och kommunikationsvetenskap hos oss i Lund får du vara beredd på att analysera, diskutera, vända och vrida på just sådana här frågor. Du får även vara beredd på att inte bara svara rätt eller fel på tentan, utan också fundera över hur du formulerar dina svar och visa att du har förmågan att tänka självständigt.

Vi är, i allra högsta grad, analytiskt inriktade. Detta innebär att du hos oss utvecklar förmågor, och får kunskaper, som är av intresse för många arbetsplatser. Dels kommer du få värdefulla insikter från olika medie- och kommunikationsperspektiv, dels kommer du lära dig hur du använder dessa insikter, kunskaper och förmågor så att du blir anpassningsbar i en ständigt föränderlig medievärld.

  • Kommunikationens samhälleliga villkor 7,5hp
  • Mediernas utbud 7,5hp
  • Medieanvändning i vardagen 7,5hp
  • Kommunikation och interaktion 7,5hp

Delkurser

  1. kommunikationens samhälleliga villkor, 7,5 hp
  2. Mediernas utbud, 7,5 hp
  3. Medieanvändning i vardagen, 7,5 hp
  4. Kommunikation och interaktion, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Sista anmälningsdag 15 oktober 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs är 50 000 SEK.