lu.se

Person

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Charlie Järpvall

Lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlie.jarpvallkom.luse

Telefon 046–222 08 19

Rum L113

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20